Suositeltu

Joulukuu 2019

FM Mauri Junttila

Joulu on kivoin, tunnetuin ja mukavin vuotuisjuhla vuodenkierrossamme. Se on myös monille vuoden tärkein juhla. Joulupäivää vietetään läntisen kulttuurin piirissä 25.12.

Joulu pysähdyttää jokaisen. Joulua juhlivat yksinäiset ja yksinelävät. Sitä pidetään yleisesti perhejuhlana. Se on nähtävästi eniten lasten juhla? Mutta, se on myös mieluinen juhla aikuisille. Joulu on odotettu juhla myös vanhuksille.

Eläintenkin juhlan voimme ajatella joulun olevan. Koko luonto ja luomakunta pukeutuvat Pohjolassa talvisiin joulunviettoihinsa. Paljon on meillä nähtävissä kuvauksia ja esimerkiksi joulukortteja todella kauniitten eläinten kanssa.

Usein, Suomessa joulun sanotaan alkavan Tuomaan päivästä (21.12.) ja päättyvän Nuutinpäivänä (13.1.). Tuolle aikavälille sijoittuvat esimerkiksi jouluaatto, joulupäivä, tapaninpäivä, uusivuosi ja loppiainen. Joulun juhla – ajasta elää meillä Suomessa vanha totuttu tuttu sanonta, että ”hyvä Tuomas joulun tuopi, paha Nuutti poijes viepi”.

Muitakin aikamäärityksiä on jouluaikaan aikojen saatossa esiintynyt. Esimerkiksi eräs vanhojen aikojen pohjoismainen, tanskalainen Knut kuningas oli määrännyt joulun ajaksi ja kestoksi kuukauden. Se alkoi joulukuun 13 päivä Santa Lucian päivänä. Sitä kesti aina tammikuun 13 päivään saakka. Eräs hyvältä vaikuttava määritys joulunajaksi kiireellisenä nykyaikana on laskea sen alkavan 1. adventista ja päättyvän loppiasena.

Kristillinen joulu pohjautuu Raamatun historian Kristus – lapsi tarinaan. Kristillisessä perinteessä on esimerkiksi myös suomalaisen joulun alkuperä. Länsimainen ajanlaskumme on esimerkiksi huomioinut merkittävänä Kristuksen syntymän vuoden – – 0 eli

vuonna nolla syntyi Kristus.

Kristuksen syntymän aikana elettiin vuotta nolla ja tänään elämme vuotta 2019 eli 2019 vuotta jälkeen Kristuksen syntymän. Nykyisin sanotaan myös, että ”jälkeen ajanlaskun alun”. Sanotaan siis, että vuotta 2019 jaa. Lähtökohta sillekin on sama eli Kristuksen syntymäa oli vuonna nolla.

Joulunvietoissa näkyy kansallisia tapoja ja perinteitä. Suomalaisten joulun sanotaan saaneen paljon vaikutteita ruotsalaisesta ja saksalaisesta jouluperinteestä. Nykyisten kaupallisten joulujen nähdään saanee vaikutteensa materialistisesta, varakkaasta USA:sta.

Omaperäisistä suomalaisista jouluista voidaan mainita esimerkiksi joulurauhan julistamisen jouluaattoisin kello 12.00 Turussa. Suomessa joulupukin uskotaan asuvan kotonaan Lapissa, Korvatunturilla. Mutta, koko Suomi on nykyisin joulun edeltä – viehättävä Joulumaa.

Suomalainen joulu on perhejuhla ja yleensä sitä vietetään kotoisasti kotoisissa tutuissa perheissä perinteisiä jouluruokia syöden. Lahjoja annetaan ja niitä saadaan. Joulukortteja lähetellään ja saadaan. Suomalaiselle joululle on tyypillistä nostalgisuus ja erityisesti mukavien lapsuuden joulujen muistelut.

Tarinallisuus ja nostalgisuus elää renesanssia Euroopassa. Suomalaisessa jouluperinteessä on ollut aina paljon tarinallisuutta Meillä jouluaattoiltaisin esimerkiksi muistetaan vainajia viemällä hautausmaille palamaan kynttilöitä sukulaisten, tuttavien, ystävien haudoille.

Joulu on Kristuksen syntymävuoden tärkein muistojuhla. Tavanomaisesti käydään joulumessuissa sekä hartaustilaisuuksissa tai niitä katsotaan televisiosta. Yhteistä lännen ja idän kirkon alueilla on viettää joulua Kristuksen syntymäjuhlana. Nykyisin ovat olleet hyvät mahdollisuudet seurata esimerkiksi katolisen kirkon paavin joulutervehdyksiä suorina tv – lähetyksinä. Niitä seuraavat myös monet muut uskontokuntalaiset kuin roomalaiskatoliset.

Joulua juhlitaan eri tavoin. Jotain uutta on kuitenkin meille tullut. Nykyiselle ajalle ovat jo perinteisiksi tapahtumiksi muodostuneet kirkoissa pidettävät ”Kauneimmat Joululaulut” tilaisuudet. Ne ovat olleet jo aluiltaan suosittuja seurakuntien tilausuuksia. Niihin osallistuu heitäkin, jotka eivät muuten ole kiinnostuneita seurakuntain uskonnollisesta toiminnasta.

Joulunvieton ja – juhlimisen nähdään maallistuvan vuosi vuodelta. Suuren suosion saavuttaneet pikkujoulujen vietot yleistyvät ja varhaistuvat. Ennen vanhaan, isäin ja isoisäin elinaikoina esimerkiksi 1950 – 1960 luvuilla olivat vain koulujen kuusijuhlat lähes ainoita pikkujoulujuhlia. Niitä alettiin yleisemmin viettää vasta Santa Lucian päivästä (13.12.). Nykyisin on paljon esimerkiksi liikeyritysten ja yhdistysten, uheiluseurojen pikkujouluja. Osa aloittaa pikkujoulun juhlimiset niissä hyvissä ajoin jo marraskuulla.

Voidaan mainita, että vaikka ennen joulua ei juhlittu vielä marraskuulla. Mutta, usein lähestyvä joulu huomioitiin kuitenkin jo melko syksystä. Esimerkiksi lapsia kehotettiin lukemaan koululäksynsä kunnolla, että joulupukki muistaa heitä lahjoillaan!

Vanhoissa talonpoikaisissa kulttuureissa joulunvalmistelut alkoivat jo varhain. Joululahjat tehtiin pääosin itse. Neulottiin villapuseroita ja lapasia. Veistettiin suksia ja tehtiin kelkkoja. Niitä annettiin sitten jouluna joululahjoiksi.

Vanhaan aikaan taloissa aloitettiin tavanomaiset syysteurastukset. Kinkkuja suolattiin ja makkaroita valmistettiin. Tehtiin talikynttilöitä eläinten talista. Leipiä leivottiin ja juustoja valmistettiin. Osan ruuasta sanottiin olevan varatun joulun juhlaruuaksi. Valaistukseen pakollisina tarvittiin ennen vanhaan talikynttilöitä. Ne valmistettiin teuraseläinten talista.

Osa talonpojista maksoi veronsa kynttilöinä. Oluttakin laitettiin valmistumaan suuriin tynnyreihin. Tuo toiminta liittyi vanhan ajan tavanomaiseen talonpoikaiseen toimintaan eli varustauduttiin menemään ruokien kanssa talven yli. Valmisteluissa talvea varten ajateltiin myös joulua ja varattiin sitten jotain erityistä joulun juhlistamiseen liittyvää hyvää.

Joulun taustalta nähdään löytyvän myös maalliset perinteet kristillisten perinteiden lisäksi. Maallisten jouluperinteiden alkuperän arvellaan olleen muinaisissa sadonkorjuujuhlissa. Niitä vietettiin muinaisgermaanisessa ja skandinaavisessa perinteessä vuoden loppupuolella. Sitten, kun sadonkorjuutyöt ja paljon aikaa vieneet riihten puinnit olivat selvitetty ja saatettu onnelliseen päätökseensä. Ihmisille oli kertynyt ylimääräistä aikaa ja myös syitä juhlimisiin.

Muinaisten roomalaisten tiedetään viettäneen nykyisen joulun paikalle sijoittuvana Saturnaalia – juhlia. Niiden uskotaan olevan myös erään perinnehaaran joulunviettoon. Kristinuskon vahvistuessa ja laajentaessaan kristillinen joulu alkoi sijoittua pakanallisen joulun sijalle.

Joulukuu, aikaa määrittävänä, kuukautta tarkoittavana sanana kalenterivuodessa tuli suomenkieleen vasta 1600 – luvulla. Suomalaisen joulu – sanan alkuperää on pohdittu. Sanan alkuperäksi on esitetty omia näkemyksiä. On esimerkiksi arveltu suomenkielisen joulu – sanan tulleen lainasanana eri kieliryhmän, ruotsalaisesta jul – sanasta.

Toisaalta suomenkielisen joulu – sanan uskotaan olevan alkuperältään lähtöisin muinaisskandinaavis -/germaanista perua olevasta jovla tai joulud – sanoista. Suomalaisen joulu – sana alkuperäksi on esitetty esimerkiksi myös brittiperäistä yule – sanaa. Sitä joulu – sanaksi sijoittaessa voidaan vakavasti myös mietiskellä, että olisiko yule- sanalla myös skandinaaviset vaikutteensa, perinteensä?

Britannia oli ennen muinoin ollut vuosisatojen ajan viikinkien hallinnoimaa aluetta. Viikinkikauden vaikutteena Englantiin, voidaan esittää siellä paikannimissä esiintyvät by – sanapäätteet esimerkiksi Whitby, Pohjois – Yorkshiressa (ruots. by = suom. kylä).

Johdonmukaisesti etenevää, suomenkielisen joulu – sanan muodostumista ruotsinkielestä tai muustakaan kielestä ei ole toistaiseksi esitetty. Ehkä suomalaisen joulun ainutlaatuisuuden ja erinomaisuuden takana onkin mystisyys ja salaperäisyys? Suomalaisen joulu – sanankin alkuperä, kun on selvittämätön. Salaperäistä suomalaisessa joulussa on myös kaukana Lapissa, kaukana Korvatuntunturilla asuva useisiin satoihin miljooniin koteihin, jouluaattoisin samoihin aikoihin ehtivä, Petteri poronsa kanssa matkaava joulupukki.

Sitä vastoin skandinaavisen jul (suom. joulu) – sanan alkuperästä on johdonmukaisia esityksiä. Sen alkuperä löytyy muinaisskandinaavisesta kulttuurista ja ruotsalaisesta pyörää tarkoittavasta hjul – sanasta.

Se tarkoitti muinaisskandinaavien ja viikinkien soturi –ja merenkulkijakansan (n. vv. 700 – 1000 jKr.) ajattelussa myös auringon kehrää taivaalla. Pyörä yhdistettiin ajankulkuun, vuodenkiertoon. Vuodenkiertoa muinaisskandinaavit ja viikingit joutuivat seuraamaan jo jokapäiväisen elantonsa hankkimisessa. Heillä oli esimerkiksi ollut kauas suuntautuneitten ryöstöretkeilyinsä lisäksi kotona pienimuotoista maanviljelyä ja karjanhoitoa. He senkin takia joutuivat huomioimaan vuodenkierron ja mietiskelemään tarkkaan esim. vuodenajat.

Sotimiset ja ryöstelyt olivat ennen olleet yleismaailmallinen tapa. Viikinkienkään elantonsa ansaintatapa ei siitä poikennut. Kun, matkoilla olleiden vuodenkierto (hjul) alkoi kääntyä syystalveen. Pimeys lisääntyi ja purjehdusvedet alkoivat jäätyä. Heillä oli ollut totuttu tapa palata koteihinsa ennen purjehdysvesien jäätymisiä. Viikingeiltä on ehkä peräisin läntisen kulttuuripiirin yleinen sanonta ja tapa ”jouluksi kotiin”.

Olisikohan muinaisilta matkoilta palailtu Santa Lucian päivään mennessä tai niihin aikoihin? Esimerkiksi eräs Pohjoismaiden tanskalainen kuningas Knut oli määrännyt jouluajan alkavaksi 13.12. Olisiko osaltaan siitä johtuvaa se, että alkujaan sisilialainen Santa Lucia (n. vv. 283 – 13.12.303 tai 13.12.304 jKr.) romanttinen pyhimystarina ja perinne, jäi elämään vain skandinaaviseen kulttuuriin?

Viikingit purjehtivat ennen muinoin myös Välimerellä ja sitten kotiin palattuaan he kertoivat matkoiltaan monenmoisia salaperäisiä tarinoita ja satuja. Nostalgisuus ja romanttisuus sekä tarinoinnit ovat olleet ikiaikainen osa pohjoismaista ja myös suomalaista jouluperinnettä.

Joululahjat ovat myös osa joulua ja perinnettä. Niilläkin ovat kristilliset ja maalliset perinteensä. Esimerkiksi raamatunhistorian Itämaan tietäjät toivat vastasyntyneelle Kristus – lapselle arvokkaita lahjojaan, kun tulivat kumartamaan tulevaa ”kuningasten kuningasta”. Muinaisroomalaisten Saturnaalia – juhliin olivat kuuluneet myös lahjojen antamiset ja saamiset. Viikingeillä oli myös ollut matkoilta tullessaan tuoda lahjoja kotiin jääneille.

Suomalaisesta jouluperinteestä voi vielä mainita, että jouluun kuuluu joululoma. Koululaisilla se on kohtalaisen pituinen. Vanhaan aikaan, ennen viisipäiväistä kouluviikkoa se oli ollut vieläkin pitempi. Ansiotöissään kulkevat ihmiset pyrkivät myös viettämään joululoman mahdollisuuksiensa mukaan. Joulua vietetään monella tapaa ja erilaiset ovat myös joulun viettäjillä mahdollisuudet ja toiveet viettää sitä. Tasapuolinen joulu on siinä mielessä, että se on kaikilla vaikkakin vietettnä eri tavalla tai toisella.

Koulujen kuusijuhlissa

Vanhaaan aikaan maaseudulla koulujen joulujuhlat olivat merkittäviä ja huomattuja tapahtumia. Esimerkiksi Temmeksen Haurukylässä ei ollut muita yhteisiä juhlia kyläläisille kuin kansakoulun kuusijuhlat. Niihin osallistuivat kaikki haurukyläläiset ja monet ihmiset myös naapurikylästä esimerkiksi Tyrnävän Korvenkylästä.

Haurukylän kyläkoululla oli ollut kuusijuhlia vuodesta 1923 lähtien. Eli niitä oli ollut niin kauan kuin kansakoulu oli ollut Haurukylässä. Myöhemmin Haurukylän kansakoulullakin oli ollut sama kohtalo kuin monilla muilla pienillä syrjäkylien kansakouluilla. Niitä lakkautettiin. Myöhemmin oli ollut yhteiskunnan järjestämiä koululaiskuljetuksia kuntain suurempiin kouluihin. Ne olivat tavallisesti olleet kookkaampia kirkonkylien kouluja.

Koulun kuusijuhlassa

Koulun joulujuhlassa oli näytelmiä ja kuvaelmia, jotka liittyivät ennen kaikkea jouluun ja usein myös koululaislapsen kotiin ja elämään. Koulujen joulujuhlissa, kuusijuhlissa kaikilla lapsilla oli ohjelmissa esitettävänä oma kuvaelman osansa. Tarvittavat kuvaelmien näytelmäasutkin olimme tehneet itse. Opettajat olivat meidän joulukuvaelmiemme ohjaajia.

Tyypillisiä olivat laulettavat tonttuleikit. Tiernapojat olivat suosituin esitys koulun joulujuhlissa. Joulupukin vierailua kuului koulun joulujuhlan ohjelman. Temmeksen Haurukylän kansakoulussa, joku haurukyläläinen mies oli puettu joulupukiksi. Hän jakoi lapsille joulukortteja, joita olimme kirjoittaneet toisillemme.

Haurukylän kansakoulussa oli koululaislapsille myös annettavana maistuvaa riisipuuroa maidon tai mehun kanssa. Saattoi meille olla myös kauniisti paistunut pieni pulla. Koulun keittiössä puuhailivat niitä meille joulujuhlaan eli kuusijuhlaan.

Tyrnävän yhteiskoulun keskikoulussa oli kohtalaisen kookas juhlasali. Kahden luokan välissä oli ns. paljeovi. Se avaamalla saatiin kaksi pientä luokkaa kookkaaksi luokaksi tai juhlasaliksi. Tyrnävän yhteiskoulu oli entinen kirkonkylän kansakoulu. Tyrnävälle oli rakennettu jonkin aikaa viime sodista uusi valkoiseksi rapattuns. Kirkkomännikön koulu.

Tyrnävän yhteiskoulun kiinteistö kouluna oli ollut vanhaan aikaan nimeltään Kuulammen koulu. Kun, se oli aikoinaan rakennettu kauan sitten Tyrnävän kirkonkylän kansakouluksi. Kuulammen koulu on nimeltään nykyinenkin samalla paikalla oleva koulu. Joessa oli niillä seudulla vanhaan aikaan ollut tosi nätti pieni lampi – Kuulampi.

Temmeksen Haurukylän kansakoulu toimi 1950 – luvulla kaksiopettajaisena kouluna. Siinä olivat olleet alaluokat ja yläluokat. Opettajina siellä olivat olleet esimerkiksi Eeva Sutela (myöh Räsänen), Hilkka Tikkanen, Eeva Limingoja, neiti Köngäs, Helka Rusila ja Pasi Saari. Poikain veiston opettajina oli toiminut naisopettajien aikaan esimerkiksi paikallisia osaavia puuseppämiehiä. Koulun vahtimestarina ja keittäjänä toimi esimerkiksi tunnetun ja suositun syntyjään liminkalaisen näyttelijän Leo Lastumäen äiti.

Haurukylän kansakoulussa kuljettiin tavanomaisesti vielä 1950 – luvulla hevosilla koulun joulujuhlissa. Koulun pihaneunasssa ollut pitkä puupuomi oli hevosia varten. Se oli koulun joulujuhlain aikaan täynä hevosia. Toisinaan oli myös vanhaan aikaan sitä, että talven tulo oli myöhässä, mutta oli kansakoulun joulujuhlaan aina mahdollista kulkea hevosreellä hevosen tiukut iloisesti kilkattaen.

Haurukylän kansakoulun kookkaan tontin yhteydessä oli liikuntapaikkoja. Kesäinen verkkopallon peluu oli suosittua useiden vuosien ajan. Myös kouluaikojen ulkopuolella. Koulun läheisyydessä oli ns. Niemelän törmä. Se oli suosittu paikka talviseen liikuntaan.

Tyrnävän keskikoulu alkoi toimia entisesssä Tyrnävän kirkonkylän kansakoulun kiinteistössä. Suurempia rakennustöitä tontilla oli 1960 – luvun alussa. Se sai muutamia kokonaan uusia rakennuksia. Kiinteistöä ei juuri sanottu Kuulammen kouluksi, vaan puhuttiin etupäässä Tyrnävän keskikoulusta. Rakenusmestarina siellä toimi Tyrnävän kunnan rakennusmestari Eero Peisa.

Tyrnävän keskikoulussa oli aikoinaan useampia opettajia. Heissä oli esimerkiksi viime sodissamme kenttätykistön upserina toiminut evl evp Urho Merenheimo. Viime sodissa mukana olleelle Merenheimolle oli eräässä tykistökeskityksessä viottuneen silmän tilalle laitettu lasisilmä.

Hänellä oli vanha 1936 mallia oleva Mercedes Bentz henkilöauto. Urho ajoi sillä vain kesäisin. Merenheimo Urho toimi koulun rehtorina ja myös algebran ja geometrian opettajana sekä poikain liikunnan opettajana. Keskikoululaisten poikain käsitöiden ja puutöiden opettajana toimi kirkonkylän Kirkkomännikön koulun opettajana toiminut Into Aaltonen. Urho Merenheimo oli oululaisia, mutta kouluaikoina hän asui vuokralla kirkonkyläläisellä kauppias PaavoTurusella.

Tyrnävän keskikoululaisilla oli täytössä hyväkuntoinen Tyrnävän kirkonkylän urheiluseura Tempauksen urheilukenttä. Siellä oli katsomon eräässä ulkokulmassa sille ajalle tyypillisesti ”kuselle” haiseva ulkokäymälä. Talvisin urhilukentälle jäädytettiin pienehkö monille koululaisille ja kyläläisille mieluisa luistinrata. Siellä oli myös muutama suuritehoinen lamppu, käytettävänä valonheittimenä luistinradalle lasten käyttää sitä myös pimeällä.

Temmeksen Haurukylän kansakoulu oli alkanut toimia vuokralla vuonna 1923 viereisen Mikkolan talon kookkaassa pirtissä. Temmeksen kunta rakensi lähes viereen uuden kansakoulun. Haurukylän kansakoulua sanottiin ennen Mikkolan kouluksi.

Hyviä urheilijoita oli aikoinaan Temmeksellä. Haurukylän kansakoulussa oli oppilaina piirimestaruustason hiihtäjiä esimerkiksi Seppo Mäkelä ja Matti Tolvanen. Temmeksen kirkonkyläläinen musiikimies ja opettaja Heimo Saksio oli aikoinaan hyvä keihäänheittäjä. Temmesläistä sukua omaava Sami Saksio oli Suomen mestari keihäänheitossa vuonna 1997.

Lähteitä:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Joulu
http://fi.wikipedia.org/wiki/Joulupukki
http://fi.wikipedia.org/wiki/Joulu_eri_maissa
http://fi.wikipedia.org/wiki/Joulun_julkinen_asema
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?ref=Luuk.+2%3A1-18&mod1=FinRaam&mod2=FinPR&mod3=YLT&ctx=0
http://www.youtube.com/watch?v=MDBwejESlEs&feature=related
http://www.evl.fi/raamattu/1992/Luuk.2.html
http://suomalainenjoulu.fi
https://sites.google.com/site/koulunjoulujuhla/
https://sites.google.com/site/tyrnaevaenhaurukylae/
https://sites.google.com/site/tyrnaevaenhaurukylae/
https://www.kaleva.fi/juttutupa/muut/koulukayntia-ennen-wanhaan/307892
https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1260284
https://fi.wikipedia.org/wiki/Leo_Lastum%C3%A4ki

Huhtikuun 2019 tarinaani

FM Mauri Junttila

Vuoden 2019 huhtikuista tarinaa

Meidän vuodenkierrossa kuukautta tarkoittavan huhtikuu sanan nähdään tulleen ”huhta” sanasta. Vanhaan aikaan huhtikuun aikoihin oli kaadettu suuria aloja metsää maahan kuivumaan tulevien halmeiden, kaskien ja huhtain sijoille. Kaskeamalla eli kaskenpoltolla tehdyn peltoviljelyn aika oli ollut tuhansia vuosia pitkä aika meillä.

Kaskenpolttajien Suomi

Kaskien, halmeiden, huhtain polttamisilla saimme kasvualustoja uudispeltojen monille peltojen viljakasveille. Kaskenpoltossa syntynyt tuhka oli ollut tarpeellista ravintoainetta, lantaa viljakasveille ja myös hampulle, nauriille ja lantulle.

Nykyisin tuntemamme ja kaikkialle maahamme levinnyt tärkeä, maistuva, satoisa ruokakasvi peruna oli tullut meille vasta 1700 – luvulla. Merkittävästi sitä tuli meille Saksanmaalla soditun ns. Pommerin sodan aikana. Silloisen Ruotsin armeijan sotilaat toivat sitä kotiintuomisena myös Suomeen.

Kaskimaa oli kasvanut hyvin vain pari vuotta. Sitten, se jätettiin rauhaan kasvamaan luonnonniittyjä ja/tai metsää, metsälaitumia. Sama maa ja metsä saatettiin kasketa muutamien kymmenien vuosien päästä uudelleen.

Ihmisiä oli siirtynyt ennen vanhaan asumaan uusille asuinseuduille kaskeamisen myötä. Esimerkiksi mainitaan, että Savo ja Kainuu olivat saaneet uusia asukkaita kaskeamisen myötä. Kaskeamista olivat harrastaneet ennen myös maata omistamattomat. Ennen oli ollut kylien yhteisiä maita ja nautintaoikeusmaita. Ne eivät olleet vanhaan aikaan vain pitäjän tiettyjen talojen isäntien omistamia maita.

Kaskeamalla peltomaan valmistaminen viljelyyn oli ollut ennen vanhaan yleinen käytäntö ja tapa. Varsinaisia, talojen vanhoja viljeltyjä peltomaita ei ennen vanhaan juuri ollut.

Kaskenpolttajat olivat kaataneet kirveineen metsien puita tietyn kokoisilta – suuriltakin alueilta kuivamaan maahan kevättalvella. Metsät olivat yleeensä olleet havupuuta kasvavia ja myös seka – ja lehtimetsiä oli kaskettu.

Oli ennen ollut myös sitä tapaa, että metsistä oli joltakin tietyltä alueelta kuorittu vielä kasvavia pystöpuita. Puut saivat siis kuolla ja kuivaa pystössä. Ne olivat kaadettu kuivina vasta muutaman vuoden päästä kaskeksi. Poltetut puut antoivat tuhkaa ravinteeksi maapohjan viljelykasveille. Tuhka oli ollut tärkeä ja välttämätön ravintoaine viljelykasveillemme.

Kaskenpolttaminen kesäisin oli ollut suuritöistä ja raskasta työtä. Se oli tarvinnut paljon ihmistyövoimaa. Perheet olivat olleet suuria. Kaikki talojen ihmiset ”vauvasta vaariin” olivat olleet talojen kesäisissä kaskenpoltoissa mukana.

Kaskeamiseen oli liittynyt esimerkiksi työvaihe nimeltään ”viertäminen”. Poltettavia, palavia puita, puiden runkoja oli siirretty, vierrelty kaskimaalla paikasta toiseen käsivoimin vahvojen puukankien avulla. Kyseinen työvaihe muovasi tehokkaasti kaskimaata. Se muovasi paljon tulevan viljahalmeen maapohjaa. Se, saatiin sitten pelkkien risukarhien avuolla kunnolliseksi kylvöalustaksi. Risukarheja vetivät kaskimailla ihmiset ja myös hevoset.

Kaskimailla oli kasvatettu etupäässä ruista ja ohraa, kauraakin. Ohra oli ollut ihmisten ja eläinten ruoka – ainetta. Ohrasta oli valmistettu suuria määriä olutta, kauan sitten. Se oli ollut vanhaan aikaan tavanomaisempi ruokajuoma kuin ennen melko harvinaiset maito ja piimä. Isännät olivat ennen valmistaneet suuria määriä olutta myyntiin esimerkiksi kaupunkien toreilla.

Kauraa oli kasvatettu pääasiassa ruuaksi eläimille. Viljakasvien oljet olivat myös olleet tärkeitä. Niistä oli saatu huoneidemme ihmisten vuoteisiin ja patjoihin pehmikkeitä sekä makuualustoja ja ruokaa myös eläimille.

Naurista ja lanttua oli myös kasvatettu ihmisten ja eläinten ruuaksi kaskimailla. Peruna tuli Suomeen vasta kaukana 1700 – luvun aluilla. Kaskimailla kasvoi myös hamppua ja pellavaa. Hamppu oli ollut tärkeä raaka – aine vaatteiden ja köysien valmistuksessa.

Hamppu oli ollut hyvä kestävä sidelanka villalangalle, kun kudottiin villasukkia ”tumppuja ja tallukoita” suojaksi jaloille ja käsille kylmiltä ilmoilta. Hamppumme oli ollut pitkän kasvukauden ja lämpimän kesän tarvitseva, vaativa kasvi. Se oli ollut sen viljelyssä huomioitavia asioita.

Huhtikuussa tapahtui

Muinainen vanhojen aikojen piispamme Mikael Agricola opiskeli 1530-luvulla kirkon reformaatiokauden johtohahmojen opissa Saksassa. Valmistuttuaan hän toimi Suomessa rehtorina ja sekä Suomen ja Turun piispana. Agricola tunnetaan erityisesti suomen kirjakielen isänä. Agricolan kuolinpäivänä 9. huhtikuuta vietetään suomen kielen päivänä.

Mikael Acrigola oli harrastanut aikoinaan paljon myös ikiaikaisten suomalaisten luonnonjumalain tutkimustyötä. Hän oli tehnyt heistä kuvauksia, tarinoita ja muistiinpanoja. Agricolaa saamme osaltaan kiittää siitä, että meillä on tietoja muinasisista suomalaisista jumalista ja menneitten aikojen elämästä ja monista kodin ja luonnon haltijoista ja haltijatontuista.

Tarina kertoo, että myös Suomen kielen isä Turun piispa Mikael Agricola oli ollut kauan sitten seurueineen palaamassa Venäjältä eräästä Ruotsin ja Venäjän välisiin sotiin liittyneistä rauhanneuvotteluista. Silloin, oli eletty huhtikuun alkupuolta vuonna 1557. Piispa Mikael Agricola oli menehtynyt erään matkustustauon aikana, ehkä sydänkohtaukseen Karjalan Kuolemanjärvellä 9.4.1557.

Suuri, piispan seurue oli matkannut suurena matkueena rekikyydillä. He olivat lähteneet kotimatkalle hiukan kuin kiireessä Venäjältä Suomeen ja Turkuun. Siksi, että ehtisivät perille koteihinsa vielä rekikelien aikana. Jos, kevät olisi ehtinyt pitemmälle, vaivana olisivat olleet pahat kelirikot silloisilla heikkokuntoisilla, olemattomilla Suomen teillä.

Lapin sodasta muistetaan

Tuostakin oli juttua ennen vanhaan ollut: Esimerkiksi kauan (syksy 1944, sydäntalvi ja kevättalvi 1945) sitten sodimme Lapissa entisiä waffenbrudereita, aseveljiämme, sakuja, sakemanneja eli takkuumiehiämme vastaan.

Sota oli siellä Suomen Lappiin sijoittuneena eräänä II maailmansodan sotiemme loppunäytöksenä. Siellä, silloisilla Lapin sotatantereilla oli ollut hyvin paljon saksalaisia sotilaita tehokkaine pyssyineen ja räjähteineen sekä hyvine sotilaineen.

Saksalaisten sotilaiden karkoittaminen maastamme oli liittynyt Neuvostoliiton kanssa solmittuun jatkosodan rauhansopimukseen. Viimeinen saksalainen sotilas oli poistunut Kilpisjärveltä 27.4.1945. Lapin sota oli alkanut 1.10.1944 kiivaalla, nopeatempoisella maihinnousulamme Tornion Röyttään ja myös viereiseen Kemiin.

Huhtikuussa 1945 Kilpisjärvellä oli ollut vielä täysi talvi. Lunta ja pakkasta oli ollut paljon, kuin sitä Lapissa on tavallisesti vielä huhtikuun lopussa. Sotilailla oli ollut kylmää hatarissa pahviteltoissaan. Siellä, taistelleet suomalaiset sotilaat olivat olleet nuoria asevelvollisia. Muut suomalaissotilaat olivat silloin olleet jo kotiutettuja armeijan kentäharmaista. Kotiuttamiset alkoivat jo syyskuussa 1944. Ensin saivat luvan lähteä Suomen ja Neuvostoliiton välisestä jatkosodasta kotiin ja siviiliin vanhimmat ikäluokat.

Föhn tuuli

Föhn tuulen nähdään syntyvän valtavan Atlantin Golf virran liikkeistä. Näemme, että Golf – virta on mahdollistanut elämän, merenkulun ja myös maanviljelyksen meidän kylmässä Pohjolassa.

Föhn tuuli on eräitä Atlantin merivirtoja. Se virtaa Skandinaviassa. Ja, sitten kun se virtaa korkeiden Norjan vuorten yli. Vuorilta alas laskeutuessaan ilma lämpenee radikaalisti Tonionjokivarressa, Pohjois – Ruotsissa ja laajalti Pohjois – Suomessa.

Muistojeni Pohjois – Pohjanmaalla, vanhaan aikaan huomasi ja tunsi, kuinka todella lämmintä Föhn tuulta tuli Pohjanlahden toiselta puolen meille Suomeen. Se tuli sieltä tosi kuumana ilmana. Se tiesi varmaa nopeaa surmaa menneen talven lumille.

Varhaisen kylvökevään kauran, ohran hyvään kylvöaikaan tapahtuvan kylvön onnistumisen takana Pohjois – Pohjanmaalla, esimerkiksi Oulun seuduilla, Limingassa ja Tyrnävällä sekä Länsi – Lapissa oli ns. Föhn tuuli. Kovan kuuman Föhn tuulen aikana talvinen maisema muuttui todella nopeaan. Se muuttui jopa yhdessä päivässä ja yössä kevääksi ja alkukesäksi. Muuttolintujankin tuli parvittain.

Föhn tuuli puhaltaa useita kertoja vuodessa. Talvella se tarkoitti suojasäitä. Keväällä se tarkoitti aina varhaista kevättä. Esimerkiksi Pohjanmaan Närpiössä, Tyrnävällä ja muualla isännät pääsivät pikavauhtia varhaisperunan kylvöihin.

Talven 2019 aikana kiva lämmin Föhn tuuli ”kummitteli” taasen erään kerran meillä Suomessa. Meillä oli esimerkiksi lauha vuoden 2019 helmikuu. Mutta, ei Föhn tuuli kesää vielä silloin tehnyt.

Aikojen saatossa on ollut kovasti erilaisia huhtikuita. Esimerkiksi eräänä vanhojen aikojen päivänä 27.4.1921 oli mitattu peräti +25,5C lämpötila. Hellettä se oli jo ollut!

Tavallisesti huhtikuussa meillä on vielä kylmää ja usein paljon lunta. Muuttolintuja palailee meille, mutta hiljalleen. Niiden ruoka hyttyset ja madot ovat kovasti hakusessa vielä huhtikuussa. Jotkut uskaliaat sammakot alkavat kurnutella lämmenneissä rapakoissa.

Se oli niitä eräitä keväitä vuosina 1971-1973, kun meillä oli poikkeuksellisen lämmintä kevättä ja kesätkin olivat pitkiä ja lämpimiä. Erään kerran lämpimänä keväänä kauraa kylvettiin Tyrnävällä ja Limingasa jo esimerkiksi 27.4.1971. Kesästä tuli lämmin kesä ja kaikki viljeltävät kasvit kasvoivat todella hyvin.

Niinä aikoina tavallisia viljakasveja Oulun seuduilla olivat kaura ja ohra sekä ruis. Mutta, oli siellä paljon myös nurmien, laitumien heinäin kylvöä ja kasvatusta.

Niinä vanhoina aikoina harrastettiin Limingan lakeudella kesäisin paljon tuorerehun tekoa. Sillä työllä oli oma kiva nimensä. Isännät sanoivat, että ”tehdään virtasia”. Joillakin isännillä ”virtasten tekoja” saattoi olla useita kymmeniä hehtaareita. Pitkinä lämpiminä kesinä virtasia saatiin paljon.

Ennen viljan viljelyyn erikoistumista ja ruokaperunan suurimuotoista kasvatusta esimerkiksi Tyrnävän isännillä oli ollut hyvin suuria tuottoisia lypsylehmäkarjoja. Maatalojen tilatankkien keräilymaitoauto, imuauto kävi joissakin taloissa jopa kerran päivässä kovimman maidontuotannon aikaan. Tavallisesti se käy hakemassa maitotilojen tilatankkien maidot joka toinen päivä.

Pääsiäinen

Kristillinen merkittävin vuotuisjuhlamme pääsiäinen on vuodekierrossa liikkuvia pyhiä. Vuonna 2019 pitkäperjantai on 19. huhtikuuta. Pääsiäinen on juhlapyhineeen ohi meiltä tänä vuonna 2019 maanantaina 22.4.

Hiljainen viikko ja usein myös piinaviiko on nimeltään viikko ennen pääsiäistä. Ennen käytiin luterilaisen kirkon tilaisuuksissa jokaisena hiljaisen, piinaviikon iltana. Ilmoja ja säitä oli silloinkin piinaviikolla monenlaisia. Pääsiäinen sijoittuu meillä aina pitkälle aikaväilille.

Pääsiäisen aikaan oli liikkeellä noitia ja trulleja. Pohjanmaalla poltettiin pääsiäisvalkeita karkoittamaan noitia pihapiireistä. Nykyisin palmusunnuntaisin liikkuu ”noitia”. He ovat lapsia, jotka liikuvat erikoisesti pukeutuneina virpomassa kylillä.

Pääsiäisen perinneruokaa

Mämmi on tunnetuin vanhoista pääsiäisen perinneruuistamme Sen sanotaan tuovan mieleen alkujaan juutalaisten happamattoman leivän. He olivat aikoinaan lähteneet kiireellä Egyptin vankeudesta.

Imellettyä makoisaa pääsiäisruokaa mämmiä valmistettin ropeissa, roppeissa. Mämmiroppeina oli vielä 1960 – luvulla yleisesti koivun tuohesta kotona valmistettuja. Ne olivat kooltaan suunnnilleen nykyisten kauppojen n. 700 g kokoisten pahviropeiden kokoa. Vanhaan aikaan tuohinen kotitekoinen mämmirove kävi hyvin paistamiseen leivinuunissa. Se toimi nätisti myös tarjoiluastiana pääsiäisen ruokapöydässä.

Pääsiäisviikolla haettiin lähimetsistä tuoreita pajunoksia. Pajunkissat itsessään olivat jo kauniita koristeita maljakossa kammarin tai pirtin pöydällä.. Kun, laitoimme koivun oksia lämpimän pirtin maljakoihin, niin toiset ihmiset osasivat ennustaa niiden lehteen puhkeamisen perusteella kevään tulon.

Lähteitä:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kaskiviljely
https://geniusloci.chydenius.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=161:kaskenpoltto-ja-kytoviljely&catid=23&Itemid=242&showall=1&limitstart=&lang=fi
http://www.helsinki.fi/kansatiede/histmaatalous/kaskenviljely/vaistyminen.htm
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mikael_Agricola
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lipunnosto_kolmen_valtakunnan_rajapyykille
http://ilmatieteenlaitos.fi/fohn-tuuli
https://peda.net/hankkeet/geenivaraoppi/yl%C3%A4koulu/biologia_ylakoulu/ljll/peruna-luonnos/phl
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mikael_Agricola
https://fi.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4%C3%A4si%C3%A4inen
https://tyrnavankorpi.wordpress.com/tag/ty
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/hyva-tavaton-ruoka-ja-tapakulttuuri/juhlaruoka/paasiainen

nävä

Maaliskuun 2019 tarinoitani

FM Mauri Junttila

Tulikohan väärä uskonsuunta meille?

Se oli muistaakseni silloin lämmin kesäpäivä vuonna 1153. Köyliöläiset isäntämiehet Pekko Pellonpoika ja Lalli Talonpoika katselivat Köyliönjärven rantapeltojensa ohran kasvuja. He hypistelivät ohrantähkiä, hymyilivät tyytyväisinä ja tuumivat, että ”hyvällä on mallilla”.

He juttelivat myös, että puhuivat eilen tuossa Köyliön kylällä siitä, että läheisen Turun kesämarkinoille tulee myös muuan saksalainen laiva mukana paljojen rahojen ja tavarain kanssa eläviä Lyypekin hansakauppiaita. He ostavat meiltä esimerkiksi turkiksia, olutta ja ohraa. Myyvät meille hyödyllistä metallia ja kauniita kankaita.

Se oli muistaakseni lämmin kesäpäivä vuonna 1154. Pekko Pellonpoika ja Lalli Talonpoika makasivat henkitoreissaan, piestyinä ja verissään Turun Kupittaan kastelähteen läheisyydessä. Loppu oli jo selvästi lähellä näillä miespoloilla.

Miehet tuumivat, kuitenkin se on hyvää, että saamme kuolla omien hyväntahtoisten tuttujen jumalaimme ja haltijaimme alaisuudessa. Kohta matkaamme hyväntahtoisen, sopuisan ylijumalamme Ukon reippaan hevosen ja raudoitettujen kolukärryjen kyydissä salamat sinkoillen ukkosen jyrinän myötä taivaanrannalla. Sitten, kohta seuraakin elämällemme ja luonnolle tärkeä vesisade.

Pelottavaa uskoaksemme olisikin ollut kuolla Rooman kirkon ja Vatikaanin paavin hurjan sotaisan jumalan alaisena. Hyvää on meidän kohta kuolevien kuolla kristinoppiin kastamattomina, turvautuen tuttuuihin kauniskasvoisiin, luotettaviin ystävällisiin kotoisiin jumaliimme, tonttuihin ja haltijoihimme.

Ristiretkien aikaa

Paavin johtama Rooman kirkko vahvistui vahvistumistaan. Se halusi lisätä edelleen valtaansa. Sitä tapahtui erityisesti kristiretkien myötä. Rooman kirkon lähetystyö oli tavan mukaan ollut ns. miekkalähetystä.

Tunnettu ristiretkeläinen muinaiselle historialliselle Pyhälle maalle ja Jerusalemiin oli ollut englantilainen kuningas Richard Leijonamieli. Hän taisteli siellä voimakkasti laajentuvaa islamin uskoa vastaan. Myös juutalaisten kanssa taisteltiin vallasta siellä.

Myöhemmin tehtiin ristiretkiä ja löytöretkiä juuri löytyneeseen Ameriikkaan eli Uudelle mantereelle. Merenkulkijoista erityisesti espanjalaiset ja portugalilaiset harrastivat sitä. Siinä samalla kuoli sieltä Amerikoista muuan suuri intiaanikansa tyystin pois kansojen joukosta.

Ristiretki Suomeen (v.1154) oli liittynyt myös Rooman kirkon laajentumiseen. Ristiretki tehtiin Ruotsista käsin monilla laivoilla Lounais – Suomeen. Ristiretken toteuttajina olivat olleet Ruotsin kuningas Eerik Pyhä suurine sotajoukkoineen ja Ruotsissa silloin majaillut katolinen englantilaissyntyinen Rooman kirkon piispa Pyhä Henrik ja joka oli myös ollut silloinen Ruotsin piispa.

Ensimmäisen ristiretken jälkeen kyseinen englantilaissyntyinen roomalaisen kirkon piispa jäi Suomeen järjestelemään Rooman kirkon asioita ja asemaa Suomessa. Hänelle jäi avukseen runsaasti ruotsalaisia sotilaita. Suomen satojen vuosien miehityksen ruotsalaisten alaisuudessa voidaan nähdä alkaneen silloin.

Uskonpuhdistusten aikaa

Aikoinaan eräät Rooman kirkon kirkonmiehet alkoivat mietiskellä tarvetta kirkon reformaatioon ja aikaa uudistuksille. Esimerkiksi saksalainen teologi, lutherilaisen uskonsuunnan perustaja Martti Luther oli ollut eräs heistä. Hän oli välillä ollut pahoissa riidoisssa Rooman kirkon ja paavin kanssa. Paavin mielestä kerettiläinen syntiseen ja pahaan verrattava Martti Luther oli välillä ollut Rooman kirkon kiroama.

Uskonpuhdistaja Martti Luther vaikutti merkittävästi siihen, että kirkoissa alettiin saarnata kansan omalla kielellä eikä vain latinaksi. Hän oli ollut esimerkiksi myös Rooman kirkon harrastaman anekaupan lopettamisen kannattajia. Silloin oli ollut sanontona, että ”kun raha kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa”.

Uskonpuhdistaja tohtori Martti Luther oli ollut suuren eurooppalaisen luterilaisen kirkon perustaja. Mielestäni hän teki myös virheitä. Väärin oli esimerkiksi luvata kirkon miesten ja naisten mennä maalliseen avioliittoon. Hän itse näytti jopa esimerkkiä siinä asiassa.

Se on papille ja nunnalle riittävää ja ylevää, että hän on Herramme Jeesus Kristuksen ylkä tai morsian. Ei siis heille ole sopivaa mennä maalliseen avioliittoon kenenkään maallisen kirkon miehen/- naisen kanssa.

Pappien avioliittojen ja perheellisyyden myötä meille tuli epäonnistunut ja kallis pappisääty. Koulutus jo esimerkiksi kärsi pappisäädystä. Pappien pojista tuli aina pappeja. Olipa hän ollut vaikka kuinka heikkolahjainen mies. Yliopistojen opetus oli satojen vuosien ajan ollut vain teologian opetusta. Jopa, eläinten suolista ja sisälmyksistä oli enneustettu tulevaa, säitä ja ilmoja myös kirkonmiesten taholta.

Mielenkiintoista tuo: Lutherin aikalaistaiteilijat, taidemaalarit kuvasivat Martti Lutheria. Ei hänestä saa kuvien perusteella vaikutelmaa, että hän olisi ollut nöyrä harras kristitty. Siihen helpompi uskoa, että Martti Luther vietti paljon aikaansa kavereidensa kanssa viini- ja oluttuvissa. Mitä naisia lienee hänen vaimonsakin ollut?

Reformaatiomies tohtori Martti Luther puuhasi aikoinaan meille luterilaisen kristillisen kirkon uskonsuunnan. Siinä palvotaan silmää kuin olla harras tosi uskovainen. Eletään maailman lasten tavoin. Väärää sekin on.

Lieneekö tohtori Martti pähkäillyt sitä silloin aikoinaan, että luoda uskonto, missä saa elää mielin määrin mailman lapsena. Kanssaihmiset kuitenkin pitäisivät luterilaisia uskovaisina – Jumalan lapsina.

TV messut ovat tänään käypiä esimerkkejä väärästä ilosta. Maailman lasten iloista. Esimerkiksi Iisalmen, Joutsenon, Kauhavan, Jyväskylän Taulumäen ja Palokan kirkoissa lauletaan, soitetaan ja tanssitaan kuin konsanaan ilossa. Mitähän Taivaan vanhurskaat sanovat siitä ilosta viimeisellä tuomiolla? Voi nousta siellä Taivaan portilla musta käsi pystyyn?

Uskonsotia ja uskonriitoja

Kirkon reformaatio ei mennyt läpi sellaisenaan ilman sotia eikä riitoja. Uskonsodat olivat pikäaikainen ja raskas rasite meille Europassa. Ne alkoivat jäädä pois vasta ns. 30 – vuotisen sodan Westfalenin rauhan jälkeen (v.1648).

Silloisten vanhan ajan uskonriitojen ja näkemysten seurauksena esimerkiksi Sveitsin saksankielisen osan Amish uskoisia joutui pakenemaan Euroopasta. He saivat erään turvapaikan vasta kaukana USA:n Pennsylvaniassa.

Amish uskoiset ovat usein olleet pilkankohteina USA:ssa ja muualla. Tosiasiassa he ovat tosi uskovaisia eivätkä vain uskovaista esittäviä. He elävät vaatimattomasti ja hurskaina uskossaan ilman maallista koreilua.

He eivät esimerkiksi hyväksy väkivaltaa eivätkä sotaa. Jo, siksi ovat he nähtävästi vihattuja esimerkiksi sotaisassa USA:ssa. Yhdysvallat on ollut vuosisadasta toiseen väkivallan ja herkästi ampuvien ”rivollimiesten” maa. Monissa meidän TV:n USA:laisissa viihdesarjoissa. ”Ampuvat ensin ja sitten vasta kysyvät tunnussanaa”.

Suomen tv esittää usein myös ameriikkalaisvalmisteisia dokumentteja USA:n amisseista. Dokumenttien tekijät pitävät amisseja takapajuisina höppänöinä, kun elävät hurskaina vaatimatonta elämää. Tekevät työnsä esimerkiksi päivävalon aikana. Kyntävät peltonsa vielä hevosilla, mutta tosi komeilla hevosilla he kyntävät.

Dokumenttien tekijät näkevät sen kehityksenä, kun amissinuoret lähtevät kotoaan. He menevät esimerkiksi lähikapunkeihin töihin. Se on erityisen hyvää, kun he oppivat istuun ravintoloissa. Se todella hyvää, kun nätti amissityttö alkaa tienata kaduilla!

Länsimaisen sivistyksen rappio alkoi Yhdysvalloista

On puhuttu jo kauan länsimaisen sivistyksen rappiosta ja tuhosta. Ikiaikainen Rooma meni aikoinaan nurin rappion myötä. Nyt taitaa olla vuorossa USA?

Muistetaan, että toisen maailmansodan aikaan Yhdysvallat osallistuivat merkittävästi natsien herruuden lopettamiseen Euroopassa. Sieltä tuli paljon materiaalia, mutta myös paljon miehiä. He toistivat maneerisesti ”yes sanaa”. Olivat enemmän tai vähemmän aineissa, ne USA:n soturimiehet. Olivat rentoja. Juuri ja juuri ne rennot pysyivät pystyssä.

Huonoa on mielestäni paljon USA:ssa. Monen monien ”rivollimiesten” maassa on omat vikansa. Siitäen esimerkiksi pidä, että heillä on tapana valita kauniista lähes vauvaikäisistä lapsista ns. lapsimissejä. Jo vauvoilla on siellä missikisoja. Heitä ehostetaan, laitetaan ja maalaillaan. Eivät poloiset pienet lapset saa USA:ssa elää vauvoina ja lapsina, kuin monissa muissa maissa saavat elää.

Lähteitä:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Lalli
https://areena.yle.fi/1-2434210
https://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/talonpoika_lalli_paha_pakana_vai_vihainen_viljelij
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ensimm%C3%A4inen_ristiretki_Suomeen
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Ristiretket
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ristiretket_Suomeen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_evankelis-luterilainen_kirkko
https://fi.wikipedia.org/wiki/Amissit
https://fi.wikipedia.org/wiki/Uusi_maailma
https://fi.wikipedia.org/wiki/Amerikka
https://fi.wikipedia.org/wiki/Rikhard_I_Leijonamieli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Islamilainen_maailma
https://fi.wikipedia.org/wiki/Amerikka

Muutosten aikaa viime sotien jälkeen

FM Mauri Junttil

Toisen maailmansodan aikana ja jälkeenelettiin suurten muutosten aikaa meillä Suomessa. Häviämme talvi – ja jatkosota toi meille noin 450 000 suomalaista sotapakolaista rajoiltaan pienentyneeseen Suomeen. Pääosa heistä oli ollut maanviljelijöitä. He saivat jatkaa myös uusissa kodeissaan edelleen maanviljelijöinä.

Jatkosodan kestäessä oli luvattu maataan asekädessä puolustaneille rintamamiehille maata. Siitä pidettiin lupaukset. Monet entiset rintamamiehet saivat oman mukavan elinkelpoisen maatilan. Niihin tehtiin lämpimät, valoisat ja tilavat asuinrakenukset.

Hyvää oli tuo kaikki siihen sodan jälkeiseen ankeaan aikaan. Ikävää, surkeaa elinarvikepulaa ja toisten nurkissa asumista oli Suomessa ollut vielä 1960 – luvulla.

Monenlaisia tarinoita eli silloisten entisten rintamamiesten keskuudessa. Ehkä jo vuoden 1945 jouluna saattoi joku onnekas, rivakka entinen rintamamies, talon hankinnassa ja laitossa onnistunut nostaa pirtin uunista tuoksuvan joulukinkun tuvan pöydälle. Käytiin sitten myös perheen voimin mukavan kuumassa joulusaunssa.

Marshall – apu

Maailman rikkain valtio USA antoi taloudellista apua II maailmansodan jälkeen monille sodan käyneille Euroopan maille. Suomi tosin ei päässyt nauttimaan Marshall avun hedelmistä. Olimmehan esimerkiksi olleet tiukasti ”henkeen ja vereen” natsimielisiä aseveljiä entisen natsi – Saksan, USA:n ja muiden liittoutuneitten vihollisen kanssa. Eivät he sitä voineet heti pitkän raskaan ja tuhoisan 2. maailmansodan sodan jälkeisen rauha tultua hyväksyä.

Silloiseen II maailmansodan jälkeiseen”kaksinapaisen maailman järjestyksen” toinen erityisesti maaperän rikkauksista kuulu, kurinalainen sosialistinen Neuvostoliitto ei pitänyt siitä, että juuri jatkosodan heille hävinnyt naapurimaa Suomi menee suinpäin mukaan ”suureen tuntemattomaan, olemukseltaan rentojen huume -, juomaveikkojen ja pillerimiesten kurittomaan länsimaiseen hapatukseen”.

Kohta, meidän surkeasti häviämämme monivuotisen jatkosodan (1941-1944) jälkeen Neuvostoliiton asemiehet olisivat vieneet viimeisenkin leipäpalan meidän suusta. Mutta, onneksemme nopeaan muuttui suuren ja mahtavan Neuvostoliiton suhtautuminen meihin köyhiin suomalaispoloihin.

Neuvostoliitto muuttui meille runsaudensarveksi. Sieltä tuli meille junalasteittain tervetullutta ruokaa ihmisille ja eläimille. Junat ja laivat kuljettivat sieltä meille suurin määrin, loputtomasti maaperän rikkauksia, esimerkiksi rautaa ja myös esimerkiksi tärkeää moottoriöljyä ja voiteluöljyä, bensaa, moottoripetroolia ja naftaa.

Mitä saimmekaan 1950 – luvun alussa lahjoja ja apuja USA:sta? Se oli vain esimerkiksi meille koululaisille jaettava pienen pieni punainen pahvirasia, mikä sisälsi muutaman pienen kauniin värikkään lasikuulan, pienen ilmapallon ja muutaman väriliidun. Sama, vaikka sitä ei olisi annettu. En minä toki sitä saanutkaan!

Normandian maihinnousun ylijäämävarasto

Toisen maailmansodan jälkeinen Normandian maihinnousun ylijäämävarasto oli ollut valtava. Sen kokoa ei voi edes kuvitella. Aarreaitta se oli meille suomalaisille. Sen valtavasta caterpillareiden, hullu – Jussien ja suurten vahvojen nelivetoisten kuorma – autojen ylijäämä varastovuoresta pääsimme mekin suomalaiset nauttimaan.

Se oli myös erikoisempaa, että saimme ostaa sieltä hyvää laatutavaraa edullisesti romuraudan hinnalla. Esimerkiksi taannoinen meille tärkeä Pellonraivaus OY osti sieltä valtavan pillareiden – ja kaivinkoneitten kannan.

Ne eivät edes tarvinneet ammattimaisia kone – eikä remonttimiehiä käsittelemään niitä, lähteäkseen monille odottaville suurille työmaille. Ne yksinkertaisimmillaan vain maalattiin Pellonraivaus OY:n väreihin – keltaisiksi. Ja, päästettiin työmailleen.

Esimerkiksi taannoinen tyrnäväläinen autoilija Paavo Niemelä ajoi useita vuosia Normandian maihinnousun ylijäämävarastosta lähteneellä väkivahvalla nelivetoisella Kempsulla (GMC). Sanoivat, että auton hankinnassa häntä oli avustanut hänen Lassi veikkansa.

Niemelän Lassi oli ollut muutamia vuosia töissä Kanadan kaivoksissa heti II maailmansodan jälkeen. Nuukana hän oli rikastunut siellä nopeaan ja kohta osasi myös englantia. Hyötyä oli siitäkin ollut heidän Paavon kanssa yhdessä käydessä tutustumassa Normandian maihinnousun valtaviin koneiden ylijäämävuoriin.

Leppiojan perkaus

Monenmoista ympäristöämme muutanutta toimintaa oli ollut pian viime sotien jälkeen. Esimerkiksi Tyrnävän Korvenkylän takainen Leppijärvi kuivattiin vuosina 1953 – 1955. Sieltä lähtevä luonnonvarainen serpentiinimäinen Leppioja muutettin monien lapiomiesten ja muutamien hullu – Jussi kaivinkoneiden kaivutöillä runsaasti vettä juoksutavaksi Leppiojan kanavaksi. Leppijärven Leppinevalta lähtevä luonnonoja Nipsinginoja kanavoitiin myös niinä aikoina.

Kanavointitöitä tehtiin valtion työttömyystöinä monin miehin lapioin ja rautakangin. Jäistä maata pehmitettiin monen moin voimakkain räjähdysainelatingein. Paljon siellä räjäytettiin vahvaa trotulia ja dynamiittiä.

Vuosina 1953-1955 tehtyä Leppijärven tyhjennystä ei voinut kukaan silloinen ihminen hyväksyä. Ei siitä nähty hyötyjä myöhemminkään. Virheliikkeitä se oli ollut.

Noiden mainittujen Leppijärven tyhjennystöiden tarkoituksena ja sunnitelmissa ei ollut lisätä peltomaata. Töiden tarkoitus oli ollut vain hillitä Leppijärven laskuojien Leppiojan ja Nipsinginojan voimakkaita kevättulvia. Runsaslumisen talven jälkeen ja kevään tullessa voimalla tulvavettä oli todella paljon ja kaikkialla.

Esimerkisi 1950 – luvun alussa joinakin keväinä läheinen Korvenkylä oli kuin suuri järvi. Kevättulvia esiintyi voimakkaina Leppiojan alajuoksulla esimerkisi Tyrnävän Leppiojan kylässä ja Tyrnävän Partaalla. Tulvaa kesti joka kevät muutamia päiviä – toisinaan sitä kesti jopa viikkoja.

Tulvia lisäsi se, kun Leppijärven kanavointien myötä kohta alkoi laajamittainen metsien ojittaminen. Se alkoi kohta 1950 – luvun lopusta. Metsien ojittamista tehtiin nopeiden, tehokkaiden metsäoja – auraa vetävien caterpillareiden voimin.

Nopeaan oli lumisten talvien tulvavettä valumassa monen monien neliöpeninkulmien aloilta turhan pieniin kanaviin. Kävi siten, että tulvimiset pahentuivat viemärien alajuoksuilla.

Työmaatukikohta Järvikankaalle

Se oli vuoden 1953 tammikuun alkupuolta, kun tyrnäväläinen autoilija Paavo Niemelä aurasi lujatekoisella kuorma – auton kärkiauralla ja nelivetoisella vahvalla Kempsullaan (GMC) kuorma – autolla liikennöitävän tien Tyrnävän Keskikylästä Korvekylän kautta Leppijärven viereiselle Järvikankaalle. Sinne rakennettiin muutaman parakin työmaatukikohta. Siellä oli esimerkisi ollut ruokalaparakki ja räjähdysainevarasto. Työmaaruokalaa piti Tyrnävän keskikyläläinen Samppa Pikkarainen.

Niemelän Paavo kuljetti sinne työmiehiä Tyrnävän kirkolta. Hänen kuorma – autonsa lavalla oli vanerinen miehistökoppi, mikä suojasi jonkin verran työmiehiä jäätävän talven kylmiltä viimoilta.

Silloinen Leppijärven kuivaus oli nähtävästi kuitenkin ollut virheliikkeitä? Vanhaan hyvään aikaankin tehtiin näköjään virheitä, vaikka paremmin ja oikein kuitenkin ennen kaikki tehtiin. Pieni Leppijärvi vesitettiin uudelleen viime vuosisadan lopussa.

Nelostien uudet linjaukset

Niinä aikoina, suurten näkyvien yhteiskunnallisten muutosten alla, kun elettiin. Niin myös valtatie nelostie Eurooppa nelonen (E4) koki suuria muutoksia. Esimerkiksi Temmeksen Haurukylän kohdalla tie rakennettiin kokonaan uudelle linjaukselle. Haurukylä jäi sivuun valtatiestä. Tie muuttui Haurukylässä vain hiljaiseksi kylätieksi.

Uudistettu nelostie meni ylväästi suoraa omaa linjaustaan Temmeksen Haurukylästä porhalsi Alatemmeksen kylän läpi suureen maanteiden risteykseen Limingan Haaransillalle. Sieltä se jatkoi peruskorjattuna yhdessä kantatie kahdeksaisen kanssa läänin pääkupunki Ouluun ja edelleen.

Temmeksen Haurukylässä oli uuden nelostien tietyömaan täytemaan ottopaikka Haurunkankaalla paikallisen koulupolun vieressä esimerkiksi talvella 1953. Sieltä ajettiin suuret määrät maa – ainesta valtatie nelostien uudistyömaalle. Siellä oli paljon kuorma autoja soranajossa. Niitä kuormattiin miesvoimin lapioilla ja/tai konevoimin hullu – Jusseilla. Saattoi siellä olla työssä myös muuan pyöräkuormaaja.

Korventie Tyrnävä

Rakennettiin niinä yhteiskunnallisen toiminnan ja uudisrakentamisen aikoina myös kyläteitä. Niistä voi nostaa esille Korventien Tyrnävältä. Tie on pienen Tyrnävän Korvenkylän kylätie. Se rakennettiin alkujaan paikallisen Korventien tieosuuskunnan kylätienä eli yksityistienä.

Kyseisen, muuan vuosi varhaisemmin ajatellun ja suunnitellun kylätien varren isäntiä oli käynyt 1950 – luvun alussa ”karvalakkilähetystönä” Muhoksella muhoslaisen kansanedustaja Aaro Kaupin luona. Hän oli hankkinut suunnitellulle kylätielle yhteiskunnan rahoituksen. Hän oli hankkinut kylätielle myös rakentamispäätöksen.

Korventien, kylätien rakentamisessa oli tehty paljon talkootyötä. Tienvarsien ojien eli tieravien kaivuu oli tehty lapiotöinä. Tieravien kaivuusta maksettiin lapiomiehille palkka.

Korventiestä on huolehtinut alun alkaen Tyrnävän kunta. Se sai vuosittain anomuksesta valtionapua. Niillä valtionavustuksilla aloitetiin kylätien tienpinnan parempi soraistaminen ja myös hyvän sepelin ajo kylätielle.

Korventie sai jatkeen Haurukylään nelostielle 1970 – luvulla. Lyhyen yhdystien hankki korvenkyläläinen puuhamies Veikko Vesala (1920 – 2006). Tie on eräitä hyväkuntoisia syrjäteitä. Se on nykyisin pinta alaltaan laajentunutta Tyrnävän kuntaa.

Lähteitä:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Leppij%C3%A4rvi_(Tyrn%C3%A4v%C3%A4)

file:///C:/Users/Roosa/Downloads/psy-2007-y-89-päätös(3).pdf

http://www.wikiwand.com/fi/Seututie_827
https://sites.google.com/site/korventietyrnava/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Siirtov%C3%A4ki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Maanhankintalaki
http://www15.uta.fi/koskivoimaa/kaupunki/1940-60/mlaki.html
https://fi.wikipedia.org/wiki/Marshall-apu
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mets%C3%A4ojitus

Juhannusta juhlitaan

FM Mauri Junttila

Juhannus on keskikesällä. Se on valoisimman vuodenajan, yöttömän yön juhla. Juhannus sijoittuu kesäpäivänseisauksen lähelle.

Juhannuksen vieton perinteet ovat vanhat. Ne ovat ikiaikaiset. Sillä on perinteitä ei-kristillisisestä kansanperinteestä ja kulttuurista. Keskikesän juhlan juhannuksen alkuperä on uskoaksemme tiukemmin ei-kristillisessä perinteessä ja tapakulttuurissa.

Keskikesän juhlaa juhlivat jo ikiaikojen luonnonuskontojen esi-isämme. He juhlivat sitä jo tuhansia vuosia sitten. He eivät juhlineet sitä juhannus-nimisenä keskikesän juhlana. On nähty, että muinaisaikainen keskikesän juhla oli ollut meillä Ukonjuhla niminen. Juhannus nimi vakiintui keskikesän juhlan nimeksi vasta myöhemmin kristinuskon vahvistumisen myötä marttyyrinä kuolleen Johannes Kastajan mukaan.

Sitä on tapahtunut aikojen saatossa, että vuodenkierrossa huomattavat alkujaan ei – kristilliset ikivanhat juhlat, ovat kristinuskon vakiintumisen myötä alkaneet vaikuttaa alkuperältään kuin kristillisiltä vuotuisjuhlilta. Nykyiset viettämämme kristilliset vuotuisjuhlat ovat ajan myötä sijoittuneet ei-kirkollisten vuotuisjuhlien paikoille. Niistä voidaan mainita esimerkkeinä vuodenkerrossa vastakkaisille puolille sijoittuvat joulu ja juhannus.

Perinteet juhannuksesta raamatunhistorian Johannes Kastajan muistopäivänä ovat myös vanhoja länsimaiden kristillisissä kulttuureissa ja myös ortodoksien laajoilla, väkirikkailla alueilla. Kun, puhutaan raamatunhistorian henkilöistä Jeesuksesta ja Johannes Kastajasta, liikutaan silloinkin parin vuosituhannan takaisesssa ajassa. Jeesuksen syntymän ajasta puhutaan ajanlaskun alkuna – vuotena nolla.

Vuotuisjuhla juhannuksen perinteinen paikka on 24.6. Esimerkiksi Norjassa, Virossa, Latviassa juhannus on vieläkin vanhalla paikallaan. Suomessa juhannusta on vietetty vuodesta 1955 alkaen aikavälille 20.6. – 26.6. sijoittuvana lauantaina. Sama käytäntö on myös naapurimaassa Ruotsissa. Päivä ennen juhannuspäivää on juhannusaatto. Se on aina perjantaina, joka osuu vuodenkierrossa 19.6. ja 25.6. väliselle ajalle.

Juhannuksen ikiaikaisia nimiä tiedetään olleen Ukonjuhla eli luonnonuskontojen ajan tärkeimmän, kaikkien jumalan, Ukko ylijumalan juhla. Pohjoismaisiin kulttuureihin rinnastaen Suomessakin puhutaan murresanana mittumaarista (midsommar). Se viitannee keskikesän juhlaan.

Juhannus on ollut monille vain Jussi. Joku voi jutella kaverilleen, että ”säät olivat sellaiset Jussina”. Tai, ”että se muistaakseni tapahtui toissavuonna Jussina”.

Tänään juhannus sanan uskotaan tulleen marttyyrinä kuolleesta raamatunhistorian henkilöstä Johannes Kastajasta. Kristillisen kirkon kirkkokunnat viettävät juhannusta Johannes Kastajan muistopäivänä.

Johannes Kastajalle omistetuista juhlista Suomessa säilyi uskonnon reformaation jälkeen erillisenä pyhäpäivänä Johannes Kastajan syntymäpäiväksi julistettu päivä eli juhannus 24. kesäkuut (suomalaisessa almanakassa Jussin nimipäivä). Sitä arvellaan, eri näkemysten mukaan vietetyn kristinuskokulttuureissa 400 – luvun alkupuolelta lähtien. Vakiintunut ajankohta sille oli puoli vuotta ennen joulua. Se perustuu Raamatun Luukkaan evankeliumin jakeisiin 1:26 ja 1:36.

Kristillisen kirkon perustan Jeesuksen edelläkävijä ja hänen tiensä valmistaja Johannes Kastaja syntyi puoli vuotta ennen Jeesusta. Johanneksen nimi merkitsee ”Jumala on armollinen”. Johannes julisti Jumalan armollista hyvyyttä, pelastusta ja syntien anteeksiantamusta. Joissakin kirkkokunnissa esimerkiksi ortodoksisessa, vietetään myös Johanneksen mestauspäivää 29. elokuuta.

Uskotaan, että muinaisilla Kalevalan kansan runonlaulajien laulumailla, Vienassa ja muualla Itä-Karjalassa keskikesän juhlaa kutsuttiin ennen vanhaan pitkään Ukon eli Ukko ylijumalan juhlaksi. Sitä juhlittiin maallisessa kulttuuri- ja tapaperinteessä Ukon juhlana. Sitä juhlittiin siten, kunnes kristinuskon vakiintuessa keskikesän juhlaa alettiin sanoa juhannukseksi. Tämän päivän kaupallisen matkailu- ja tapakulttuurin myötä entisiä Itä-Karjalan, Kalevalan kansan laulumaiden perinnetapoja vaalitaan sovussa kera kristinuskon tuomien kulttuuriperinteiden sekä tapojen myötä nykyisin.

Keskikesän juhlaa juhlittiin ja vietettiin jo ikiaikaissa luonnonkulttuureissa kokoontumalla luonnonkauniitten järvien ja jokien äärille sekä rannoille eväiden, ja erityisesti juhlatilaisuutta varten pannun vahvan oluen kanssa. Ukon kunniaksi juotiin runsaasti olutmaljoja ”Ukon maljoja”.

Juhannus on meillä myös Suomen lipun päivä ja yleinen liputuspäivä. Muista liputuspäivistä poiketen liputus alkaa jo aattoiltana kello 18.00 ja se jatkuu yön yli yhtäjaksoisesti juhannuspäivän iltaan kello 21.00 saakka. Usein juhannuksena liputtavat hekin, jotka eivät juuri liputa kaikkina liputuspäivinä. Tavanomaisesti juhannukseen liittyvissä kertomuksissa, tarinoissa, postikorteissa ja kuvissa on kauniisti ja ylväästi liehuva sinivalkoinen Suomen lippu.

Juhannus oli ennen ollut myös tärkeä hedelmällisyysjuhla. Arvellaan, että vanhoina aikoina juhannusta vietettiin merkittävästi ihmisten, kuin peltojen ja karjankin hedelmällisyyden lisäämiseksi. Vanhoissa kulttuureissa juhannuksena tehtiin taikoja. Tunnetuimpia niistä olivat erilaiset lemmentaiat. Juhannuksen taioilla pyrittiin esimerkiksi takaamaan naimaonni, näkemään tuleva puoliso tai saamaan haluttu henkilö puolisoksi.

Enteiden katsomiselle juhannuksen nähtiin myös olleen suotuisan ajan. Katsottiin myös sekä säitä, satovuotta että karjaonnea. Kaikenlaiset mystiset tapahtumat olivat luonteenomaisia juhannusyölle. Saniaiset saattoivat kukkia juhannusyönä. Aaveet vaelsivat ja keskiyöllä jopa kaivovesi saattoi muuttua viinaksi.

Vuoden pisimpiä päiviä juhannusviikolla kutsuttiin ennen pesäpäiviksi, siksi koska aurinko on silloin kuin pesässään. Sen päivittäinen kierto käy korkeimmalla kohdalla. Aurinko näyttää viipyvän pesässään joitakin päiviä siksi, kunnes auringon liikerata alkaa taas alentua ja laskea. Päivät alkavat uudelleen lyhentyä.

Vertauksena voidaan mainita, että vuoden lyhyimpiä eli joulunajan päiviä kutsuttiin myös pesäpäiviksi. Auringolla voi siis tulkita olevan kaksi pesää, joiden välillä vuodenkierto tapahtuu. Pesäpäivinä tapahtuva kosminen suunnanmuutos koettiin taianomaiseksi. Jopa pahojen henkien ja kummitusten on voitu uskoa nousseen esiin ja liikkuneen vapaina maan päällä.

Juhannuksen vietosta voidaan edelleen mainita, että meluaminen, juopuminen olivat varhain olleet tärkeä osa juhannuksen viettoa. Sellaisen uskottiin tuottavan onnea ja karkoittavan pahoja henkiä. Erään uskomuksen mukaan, mitä enemmän juhannuksena juopoteltiin, sitä parempi tuli sadosta. Pahoja henkiä karkoitettiin myös suuria tulia eli juhannuskokkoja polttamalla.

Juhannusperinteisiin kuului ennen suursiivous. Pirttien seiniä, kattoja ja lattioita jynssättin ja kuurattiin puhtaiksi. Vuodevaatteita pestiin ja tuuletettiin. Kesäöiden nukkumisiin käytettyjä aittoja otetiin käyttöön. Olkipatjoihin vaihdettiin uudet oljet. Portaiden, ovien ja ikkunoiden pieliin oli ollut tapana pystyttää juhannuskoivuja. Lehtevistä ja tuoksuvista kesän koivunoksista sidottiin tuoreita juhannussaunavihtoja. Kaikella tapaa haluttiin saada kesän ja puhtaan tuoksua asuinhuoneisiin.

Juhannus oli vanhoina aikoina ollut vilkasta avioliittojen solmisen aikaa. Välillä juhannushäitten suhteen oli selvästi rauhallisempaa. Nykyisin juhannushäät ovat uudelleen lisääntymässä.

Nykyisiinkin suomalaisiin juhannusperinteisiin kuuluvat siis juhannuskoivut ja – kukat sekä juhannussauna. Ruotsissa ja Suomen ruotsinkielisillä alueilla myös lehvin ja kukin, – köynnöksin koristellut näyttävät korkeat juhannussalot ovat tärkeä osa juhannusperinnettä. Juhannuksena on jo ollut kauan sitten tapana polttaa juhannuskokkoja rannoilla. Niin tehdään edelleen. Juhannustulilla auringolle annettiin ennen kuin lisävoimaa ja niillä arvellaan karkotetun myös pahoja henkiä.

Juhannuksen juhlinta merkitsee monille humalahakuista käyttäytymistä. Vielä viime vuosisadalla paheksuttiin syvästi julkijuopottelua tai viinapullo kädessä kulkemista. Mutta, juhannuksena jopa viinan voimasta sammuminen oli ollut kuin hyväksyttyä.

Alkon myynti on juhannusviikolla peräti 70 % normaalia suurempi. Oluen myynnissä juhannusviikko on vuoden suurin sesonki. Paljolti runsaan alkoholinkäytön, maanteiden suuren meno- ja paluuliikenteen sekä runsaan vesillä liikkumisen vuoksi juhannuksena menehtyy paljon ihmisiä. Juhannus työllistää poliisia ja pelastuslaitosta pahoinpitelyiden, rattijuopumusten ja onnettomuuksien muodossa.

Kesän kohokohtaa juhannusta vietetään järjestämällä suuria yökonsertteja, tanssilavat täyttyvät. Juhannus on myös suurten yleisötapahtumien juhla esimerkiksi Raumalla on monina vuosina järjestetty musiikkifestifaali Raumanmeren juhannus, Suomen suurin juhannustapahtuma. Nykyään tämä juhannustapahtuma järjestetään Porissa.

Aiemmin suurimman juhannustapahtuman titteliä kantoi Rantarock, joka järjestettiin ensin Virroilla ja sitten Vaasassa. Muita juhannustapahtumia ovat muun muassa Kalajoen hiekkasärkkien juhannus, Nummirock Kauhajoella, Lentäjien juhannus Kauhavalla ja Himos Festival Jämsässä. Rukan juhannus on ollut iät ajat suosittu.

Vanhoja juhannusperinteitä vaalitaan myös Helsingin Seurasaaressa järjestettävillä juhannusjuhlilla. Seurasaari on kookas, vaikuttava Helsingin edustan paikka suurine ulkoilma museoineen ja suurine ulkoilmatapahtumineen. Perinteinen Seurasaaren juhannus on alati kasvava ulkoilmajuhla.

Lapissa, missä aurinko ei laskeudu keskikesällä napapiirin pohjoispuolella horisontin alapuolelle – useisiin viikkoihin. Siellä järjestetään juhannuksena keskiyönauringon juhlia. Esimerkiksi takavuosina, 1960 – luvulla Aavasaksan juhannusjuhlille saapui joukoittain matkailijoita ympäri Suomea. Sanotaan, että Pohjanmaan radan jatke rautatie Aavasaksalle valmistui juhannusjuhlien ja alkaneen matkailun, massaturismin takia.

Taannoisilla 1950-1960 – luvuilla oli todella paljon juhannuksen viettopaikkoja. Niitä oli kaupungeissa, kirkonkylissä ja jopa pienissä maaseutukylissä. Esimerkiksi Oulussa olivat keskikesän suositut Hietasaaren ja Kuusisaaren, järjestöjen järjestämät juhannusaaton juhlat. Pienistä paikkakunnista, kohtalaisen tunnetuista eräs niistä oli Rokuan juhannus, jossa juhannusaaton juhlijoita saattoi olla koolla jopa tuhansia.

Ylikiimingin Nuijamiesten lava oli suosittu tanssilava ja myös suosittu juhannusaaton viettopaikka. Kempeleen Vihiluoto oli suosittu muutamien vuosien ajan. Pienessä Rantsilan Mankilankylässä toimi juhannusaaton viettopaikkana Jousiniemen lava. Tyrnävän kirkonkylän jokivarren Roustinrannassa paloi usein juhannusaattoiltaisin juhannuskokko. Siitä huolehtivat esimerkiksi seurakunta tai nuorisoseura. Sekin keräsi juhannusaattoisin muutamia kymmeniä ehkä satoja tilaisuuteen osallistuneita.

Ennen tulien teot, jopa suuret juhannuskokot eivät vaatineet paloviranomaisten lupia.Tulitella ja nuotioida sai täysin vapaasti. Juhannuskokkoja paloikin ennen aattoiltaisin jopa kylien yksittäisillä miehillä. Tai niitä polttivat vain muutamien henkilöiden ryhmät, kaveripiirit ja porukat. Se oli ennen vanhaan tavanomaista, että aattoiltaisin sadekuuro kulki seudun yli. Turvallistahan se oli sitten poltella kokkoja!

Tänään elettäväin päiviemme juhannukseen kuuluvaan juhlanviettoon voidaan nähdä uutena tulokkaana kuuluvan grillaamisen, ulkogrilleissä. Kainuussa, Koillismaalla ja Pohjois – Pohjanmaalla tyypillinen mainio, maittava juhannusruoka on ollut kautta aikain maidosta keitetty juustokeitto. Sitä sanotaan esimerkiksi juhannusjuustoksi, makiaksi juustoksi tai punaiseksi heraksi. Sen alkuperä saattaa ehkä osaltaan juontaa siihen, että ennen vanhaan lehmät olivat antaneet maitoa vain kesäisin. Juhannuksen aikoihin maitoa alkoi olla taloissa jopa juustokeittoihin.

Luterilaisen kirkon seurakunnalliseen perinteeseen kuului merkittävänä osana, jopa pitkän aikaa, päästä ripille juuri juhannuksena. Esimerkiksi vanhassa Pohjois-Pohjanmaan Tyrnävässä oli ollut sellaisia tapoja. Monet, 1900 – luvun tyrnäväläiset nuoret olivat ripillä juuri juhannuksena.

Varhaisen 1960-luvun tyrnäväläisillä nuorilla keskikoululaisilla oli ollut muutamina kesinä rippikoululeiri naapuriseurakunnan Temmeksen autioksi jääneessä pappilassa. Leiri alkoi kohta kesäkuun alusta, koulun kesäloman alettua. Juhlallinen ripillepääsy, konfirmaatiotilaisuus oli sitten juhannuspäivänä Tyrnävän kirkossa. Kesällä 1961 Temmeksen aution pappilan tyrnäväläisten rippikoululeiriläisten pappiohjaajana oli Tyrnävän kirkkoherra Lauri Mustakallio. Kanttorina toimi Tyrnävän kanttori Hemmo Sälekivi. Ilmat olivat siihen vanhaan aikaan tavanomaisen kauniita, niin kuin niiden oli tapana olla juhannuksena.

Lähteitä:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Juhannus
http://aiheet.domnik.net/kalenteri/juhannus.shtml
https://almanakka.helsinki.fi/fi/liputus-ja-juhlapaivat/suomen-kalenterin-juhlapaivat.html
http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/7E9F43BC3782BA98C22570830046F400?OpenDocument&lang=FI
https://fi.wikipedia.org/wiki/Seurasaari
http://www.kansallismuseo.fi/fi/seurasaari
https://sv.wikipedia.org/wiki/Midsommarst%C3%A5ng
http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/7E9F43BC3782BA98C22570830046F400?OpenDocument&lang=FI
https://almanakka.helsinki.fi/fi/julkaisut/kalenteri-vuodelle-2016.html
http://wwww.jns.fi/museokoulu/kokokuva/kansanperinne/kesa.html
http://www.karjalanliitto.fi/vuotuisjuhlat

Veteraaneja muistellen

FM Mauri Junttila

Entisellä jatkosodan kaukopartiomiehellä Olavi Iisakki Pasasella (1920-1997) oli ollut seikkailuja jo nuorukaisena. Hänen temmesläinen Iikka Kelhä enonsa oli ottanut kesällä 1937 nuoren Olavi pojan mukaansa tiilitehtaan töihin, kun oli matkustanut työnjohtajaksi Jäämeren rannalle Petsamoon juuri perustettuun tiilitehtaaseen.

Olavi oli matkustanut sieltä kotiinsa myöhäissyksyllä 1937. Jo, lähes talvea se oli ollut siellä Jäämeren rannalla, hänen saadessa kotoaan tärkeän kirjeen. Kirjeessä kehoitettiin Olavia saapumaan kotiinsa tapaamaan kuolemaisillaan olevaa isäänsä. Hän jäi sille reissulle Tyrnävälle. Olavi oli vakuutettu kotonaan tulevasta suursodasta, että kannattaako enää mennä takaisin Petsamoon?

Matka Petsamoon ja sieltä takaisin oli ollut niinä aikoina vaivalloista matkustamista täysinäisessä hiljaa matelevassa linja-autossa. Pohjoisimman Lapin, Jäämeren rannan tiet olivat kapeita ja mutkaisia sekä jäisiä, liukkaita jo alkutalvesta. Rovaniemeltä voitiin matkustaa junalla Ouluun ja sieltä edelleen kauemmaksi.

Vapaa aikana nuorena

Eräänä talvisena sunnuntai – iltana ennen viime sotia joukko Tyrnävän Korvenkylän poikia oli palaillut Yli-Temmekseltä valistustalo Väinölästä elokuvista. Paluumatkalla eräs paikallinen poliisi oli ollut kyttäämässä poikia taskulampun kanssa, maaten palttoossaan lumisella talvitiellä, kuin kuvitellen olleensa piilossa. Poikaporukan keulilla pyöräillyt oli potkaissut taskulampun hänen kädestään. Tunnistamattomat pojat eivät tietystikään saaneet sakkoja valottomilla polkupyörillä ajosta.

Tyrnävän Korvenkylästä oli ollut talvisin nopeakulkuinen talvitie Temmeksen Nurkkalankankaalle. Ennen olivat yleisesti pyöräilleet polkupyörillään kovia jäisiä reenjalasten jälkiä myöten. Saattoi toisilla mennä pitkä matka kaatumatta. Eikähän siinä kuinkaan käynyt, jos pyllähti paksuun pehmeään lumeen!

Sissinä jatkosodassa

Pohjois-Pohjanmaalle oli viime sotien aikana perustettu merkittävä sotilasosasto, kun kesällä 1941 perustettiin Sissipataljoona 3 Limingassa, Limingan ja lähikuntien Lumijoen, Siikajoen, Revonlahden, Temmeksen ja Tyrnävän miehistä. Se alistettiin III divisoonalle.

Sissipataljoona 3 taisteli usein siellä, missä pyssymiehiä tarvittiin. Se ei siis ollut mukana sissitoiminnassa pataljoonana. Aktiivisia kaukopartiomiehiä oli ollut vain osa siitäkin sissipataljoonan miehistä.

Tämä lakeuden miesten Sissipataljoona 3 lakkautettiin kesällä 1943. Se liitettiin vastaperustettuun 15. prikaatin I pataljoonaan. Sissejä meni myös siihen ja osa määrättiin muihin yksiköihin. Lapin sodassa tämä 15. prikaati lakkautettiin edelleen armeijan monien uudelleenjärjestelyjen takia. Miehiä meni siitä muihin yksiköihin.

Alkuperäinen III divisioonan Sissipataljoona 3 meni jatkosodassa ensin sotimaan Uhtualle ja sitten hiukan myöhemmin Kiestinkiin. Niillä Vienan Karjalan seuduilla olivat myös kuuluisat Kis – Kis kukkulat. Olihan siellä ollut myös Eldankajärvi ja luutnantti Erkki Tiesmaa. Tämä oululainen opettaja sanoitti ja sävelsi sota-aikojen tunnetun ikiviheän laulun ”Eldankajärven jää”.

Paljon meni siitäkin, alkuperäisen lakeuden Sissipataljoona 3:n miehistä kesällä 1944 torjumaan neuvostoliittolaisten Kannaksen läpimurtoa, kukin uusissa yksiköissään. Myöhäissyksyllä 1944, jatkosodan rauhan jälkeen monet komennettiin Lapinsotaan toimittamaan pois Suomesta entiset aseveljemme, waffenbruderit, saksalaiset sotilaat.

Lakeuden miehistä kootussa sissipataljoonassa oli ollut mukana useita tyrnäväläisiä asevelvollisia. Heistä voi mainita esimerkiksi kersantin, sotakoiraohjaajan Olavi Markuksen, lääkintäkersantti Olavi Pasasen ja kersantti Iikka Tjäderin.

Pasanen kertoi ennen meilläkin vieraillessaan jotain myös sotaseikkailuistaan. Hänen tarinoissaan oli välillä mukana myös esimiehensä Mannerheiminristin ritari majuri Heikki Nykänen. Hän oli ollut ”Uhtuan sissi” lempinimen saanut tiedustelu-upseeri.

Hän oli ollut niiden partioporukkain johtajana, joissa myös Olavi Pasanen oli ollut. Heikki Nykäkänen kirjoitti myöhemmin sotaromaanin ”Sissisotaa”. Se on julkaistu vuonna 1983. Se on tosiasioihin ja – seikkailuihin pohjautuva muistelmateos. Siinä mainitaan esimerkiksi tyrnäväläiset kaukopartiomiehet luutnantti Veikko Niemelä ja Olavi Pasanen. Sissipartioiden johtajana toiminut Heikki Nykänen oli antanut kirjoittamansa sotakirjan entisille alaisilleen muistolahjaksi. Esimerkiksi Pasanen oli saanut sellaisen.

Olavi Pasanen kertoi sissikoulutuksensa olleen kovaa ja vaativaa. Hän oli ollut hankkimassa sissikoulutustaan ja sissin kuntoaan Paltamon Kiehimäjoella. Maasto siellä Oulujärven kyljessä tarjosi hyvät mahdollisuudet opetella hyväkuntoiseksi, monipuoliseksi, osaavaksi sotasissiksi.

Siellä oli paneuduttu talvella erityisesti hiihtoon. Tavanomaisesti oli hiihdetty verenmaku suussa – katkeamispisteeseen. Sitten, oli vielä jatkettu siitä! Pakkausta oli ollut repussa noin 30-40 kiloa. Se oli ollut sissin repun paino. Reppu sisälsi vaatteita, muonaa, räjähteitä ja ammuksia.

Sisseiltä odotettiin täysraittiutta. Esimerkiksi Heikki Nykänen oli ollut sellaisia miehiä. Niinhän se on, että esimerkiksi Työmies tupakan savun hajun tunsi tavallinen mies jo kaukaa. Luonnollisesti neuvostoliittolainen sotakoira haistoi sen monin verroin vielä kauempaa.

Sissin elämää elettiin pääasiassa paljaan taivaan alla. Hyvä oli sissin oppia tuntemaan tähdet. Kun, löysi taivaalta Otavan, niin löysi sen perusteella myös Pohjantähden. Se on pohjoisen pallonpuoliskon taivaannapa ja se on aina paikallaan pohjoistaivaalla.

Kun, tunsi tähtitaivaan tunnetuimmat tähdet, niin se helpotti ja nopeutti myös kartan ja kompassin kanssa kulkua ja suunnistamista. Tähtien muistaminen auttoi sissiä nopeaan kulloisen oleilupaikan paikantamiseeen ja kulkureittien valintaan, jopa ilman karttaa ja kompassia.

Ainahan oltiin partiomatkalla jonnekin menossa tai tulossa jostakin. Pilvisellä ilmalla oli huono lukea tähtitaivasta, mutta oppi sissi lukemaan luonnosta etelän ja pohjoisen. Suunnan ja suuntavaiston säilyttäminen oli ollut elintärkeää sisseille.

Sisseillä olivat taidot elää luonnossa ja luonnon suomin mahdollisuuksin. Tarvitsivat myös nuoret miehet jonkin verran lepoa ja unta välillä. Nuotioilla tarkeni yöpyä, mutta niiden näkyvyyden ja savujen hajujen kanssa piti olla varovaisia. Liikuttiinhan luvatta kaukana vihollismaan alueella.

Kesällä oli helpompaa levon ja nukkumisen kanssa. Kuivalla kangasmaalla saattoi sissi ottaa torkut ilman isompia lepopaikan valmisteluja. Hyttysiä toki oli niissäkin vaivana liikuttaessa Vienan korvissa. Karjalaiskylän niityn reunassa saattoi olla heinälato, jossa oli suojaisaa levätä, jopa nukkua univelkaa pois kuivissa heinissä. Joitain ansoja eli pieniä paukkumiinoja oli hyvä laittaa ympäristöön varalta suojaksi.

Talvisilla partioreissulla, kun itä – Karjalan metsissä oli paksulti pehmeää lunta. Saatettiin pitää lepotauot tai viettää yö kaivautumalla vain yksinkertaisesti lumeen. Malleja siitä nähtiin luonnossa. Esimerkiksi metsäkanalinnut yöpyvät lumessa ”kiepissä” suojassa. Lumen suomaa suojaa osaavat hyödyntää myös jänikset ja ketut.

Miljoona markkaa tiedustelumatkasta Neuvostoliittoon

Eteen tulleessa Lapinsodassa entinen aseveljemme eli sakut olivat meille kova pala purtavaksi. Tehtäväkseme tuli meille liittoutuneitten, meille tiukasti saneltujen rauhanehtojen mukaan, toimittaa entiset aseveljemme, waffenbruderit pois Suomesta.

Ei heilläkään rökitetyllä, entisellä herrakansalla, Euroopan valtiailla kovin viehättävä tulevaisuus ollut tiedossa ja edessä. Idästä sakuja, natsien entistä herrakansaa puristi puna-armeija eli maailman paras armeija. Lännestä nakersivat länsiliittoutuneet. Tulevan Euroopan herruuden ratkaisivat liittoutuneitten loputtomat mies – ja materiaalivarastot sekä Brittein saarilta lennetyt lukuisat pommituslennot natsi – Saksaan.

Maailmanpolitiikan uusi suuri tilanne ns. kylmä sota nosti päätään jo ennen kuin oli edes marssittu Berliinin valtausparaatia ja Euroopan entisen vahvimman miehen, valtakunnanjohtaja Adolf Hitlerin ruumis ei ollut vielä ehtinyt edes kylmetä.

Liittoutuneitten itäinen jäsenmaa Neuvostoliitto kiinnosti länttä ja erityisesti USA:a. Toisen maailmansodan ajan voittamattomat puna-armeijalaiset olivat olleet hyviä lahjakkaita esimerkiksi laulussa, tanssissa ja yleensä musiikissa. Sotilaina he olivat olleet edelleen noista asioista vielä parempia. Maailman parhaita.

Neuvostoliitossa asui sadoin miljoonin ”suurta isänmaallista sotaa” käyneitä, ”äiti Venäjän” puolesta taistelleita neuvostosotilaita. Valtioateismista huolimatta he olivat usein kovia kristinuskoisia. Monen aunuslaisen tai vienalaisen pirtin nurkassa oli ikoni tai Kristuskuva kunniapaikalla. Eivät neuvostoliittolaiset taistelleet kulttihenkilöiden puolesta, niin kuin se on tapana läntisen pallonpuoliskon miehillä ja naisilla.

Lännestä oli käännytty entisten suomalaisten kaukopartiomiesten puoleen, että olisiko heillä kiinnostusta lähteä kivalle valokuvausreissuille Neuvostoliittoon? Se olisi myös ollut hyvä, jos nuo kylmän sodan ajan Neuvostoliittoa vakoilevat olisivat kirjoitelleet joitakin rivejä näkemästään paperinpaloille ottamiensa valokuvien lisäksi.

Tavallinen palkkio vakoilumatkasta Neuvostoliittoon muutamine rulline valokuvia oli ollut miljoona Suomen markkaa. Myös entiseen kaukopartiomies Pasaseen oli otettu yhteyttä. Lähdössä hän oli jo ollut vakoilijaksi. Hänelle oli tullut mieleen, vai olisiko hänen vaimonsa peloitellut, että jos hänen jatkosodan kestänyt hyvä tuuri loppuukin?

Pasasesta oli myös tullut jatkosodan aikana perheellinen, parin lapsen isä. Vakoilijan kohtalo siellä itärajan takana odotti häntäkin, jos kiinni jäi. Kun, vanhenee huononee myös metsissä salaa liikkumiset. Kiinnijäämisen riskit lisääntyvät iän myötä.

Pasasen Olavilla oli ollut hyvää tuuria koko jatkosodan. Hän kulki sen läpi ilman naarmuja. Monilla sodissa mukana olleilla olivat vaivana esimerkiksi sitkeät rakot ia ihovauriot, haavaumat jaloissa, jotka eivät suostuneet paraneen millään. Osa heistä löi kättä, jalkaa terävään kiveen tai kantoon, jos ei sattunut osumaan vahingoittavan, tappavan luodin tai raatelevan sirpaleen tielle.

Rintama- ja partiomiehillä oli ollut eriasteisia paleltumia. Osa oli vuollut käteensä, sormeensa vuollessaan poltettavaa pienille kynsitulille tai nuotioon. Ripulit ja punatauti, vatsakatarri olivat olleet yleisiä, usein lähes mädäntyneitten ruokien äärellä eläville.

Pommituksissa oli joutunut hiekan, mullan sekaan tai räjähdyskaasupilveen. Joiltakin vaurioituivat keuhkot tai silmät pommituksissa. Myrkkykaasuja oli käytetty hiukan myös jatkosodassa.

Erilaisia partioita ja erilaisia tiedustelumatkoja

Sissipartioiden tärkein tehtävä oli ollut tiedustelu. Sitä oli tehty lähellä jo heti tuliasemien takana tai tiedustelumatkalle oli menty hyvin kauas satojen kilometrien päähän. Siinä yhteydessä puhuttiin kaukopartioista.

Niissä jutuissa mukana olleet sotilaat olivat olleet kaukopartiomiehiä. He olivat olleet erikoismiehiä, joilla olivat olleet kyvyt olla reissuillaan kaukana ja/tai kauan aikaa – kaukana omista linjoista. Heiltä oli odotettu kykyjä ja kuntoa olla tarvittaessa tai pakon edestä liikkeellä päivästä toiseen. Hiihtää tai juosta väsymättä päivästä toiseen!

Usein tiedustelureissuilla meni parikin viikkoa. Miehille oli pyritty lähettämään täydennystä laskuvarjoilla pudotettavilla muonatorpedoilla. Siinä puuhassa oli ollut mukana huolellisuutta ja osaaamista, oli vaadittu tarkkuutta. Toivottiinhan pudotusten tulevan juuri niiden tilaajille ja haluttiin napata ne ennen neuvostosotureita.

Joskus oli tosin käynyt niin, että suomalaisten sissien syliin oli tullut taivaalta laskuvarjon varassa lahjaksi lihava, raskas muonatorpedo monen monilla herkuilla. Pakkaukset ja purkit olivat olleet Made in USA valmisteita, makeisia sekä sissiruokaa. Olivat siis olleet liittotuneitten raharikkaan USA:n apua Neuvostoliitolle.

Toivottiin myös, ettei vihollinen näkisi suomalaisten täydennystorpedoitten pudotuksia. Helposti he alkaisivat niiden perusteella paikallistaa luvattomilla asioilla liikkuvia sissejä. Lentokoneet olivat kauas näkyviä ja kuuluvia, samoin torpedot leijuessaan hitaasti laskuvarjojen varassa. Paljon ja usein oli siellä itä – Karjalan asumattomissa erämaissa kaiken näkeviä, tarkkaavaisia neuvostoliittolaissilmiä.

Jatkosodan tiedustelupartiot pyrkivät lähettämään päivittäin kotiin tietoja radioilla. Olihan partiomatkojen tarkoitus ollut juuri tiedustelu. Viesteissä kerrottiin vihollisen liikkeistä ja aseistuksesta sekä joukkojen laadusta. Olivatko he esimerkiksi olleet laatusotilaiden näköisiä, vai jo iäkkäitä, vaarattomilta vaikuttavia täydennysmiehiä?

Tietoja sissit lähettivät kotiin kannettavilla radioilla. Kyynel – niminen radiolähetin oli ollut käytetyin. Viholliset häiritsivät sotasissien radioiden toimintaa. He pyrkivät myös paikallistamaan suomalaisten radiolähetysten perusteella heidän oleilupaikat ja mahdolliset kulkureitit.

Sissipartioita oli ollut erilaisia ja eri kokoisia. Joskus, oli lähtenyt etulinjan osastosta huomaamatta vain pari miestä katseleen etulinjan juoksuhautojen taakse. Tai olivatko vain menneet tarkkaileen, että pitääkö oman väen tupakointikuri kutinsa, vai palaako Työmies luvattomissa paikoissa? Vasta heidän muutaman tunnin päästä palattuaan, aseveljet saivat tietää heidän käyneen vain vakoilemassa taisteluhautojen takana.

Toisinaan partiomatkalle oli lähtenyt huomattavan suuri, jopa muutamamien satojen miesten kokoinen sissiosasto. Partiomatkaan oli usein lähdetty myös siten, että ensin oli ollut tykistökeskitys vihollisen asemiin. Partio ylitti linjat tykkitulen suojassa.

Erinomainen tapa lähteä kesäkelillä tiedustelumatkalle oli mennä vesitasolla. Monet kerrat vei vesitaso kaukopartiomiehiä kauas vihollislinjojen taakse. Vesitaso kuuluu ja näkyy kauas, mutta ei niitä aina huomattu neuvostoliittolaisten puolelta.

Partiomatkalta paluussa oli omat ongelmansa. Usein palattiin yksinkertaisesti vain tullen omien ja naapureiden taistelulinjojen läpi. Se vaati osaamista. Oli esimerkiksi olemassa tunnussanoja, joita vaihdettiin usein.

Turhaan parjattu Pervitin pulveri oli ollut luotettava, käypä ja toimiva piriste partiomiehille. Kun, sissiporukka tyhjensi muutamat Pervitin laput suihinsa ennen linjojen ylitystä, eipä löytynyt sellaisia vihulaisia, jotka olisivat heitä kiinni juosseet tai hiihtäneet. Luoteja osasivat myös väistellä he, jotka saivat syödä muutaman Pervitin lapun piristeeksi. Pervitiniä oli ollut myös pillereinä.

Tuhoojapartioita, häirintäpartioita

Tarunhohtoisten kaukopartiomiesten tärkein tehtävä oli tiedustelu. Niissä oli ollut rauhallista tiedustelua ja väkivaltaista tiedustelua. Tiedustelumatkoilta linjojen taakse saattoi partiomiesten mukaan Suomeen joutua vangiksi myös, joku huonotuurinen, onneton neuvostosoturi.

Myös tuohoamista harrastivat kaukopartiomiehet. Neuvostoliiton merkittäviä elämän lankoja olivat olleet Muurmannin rata ja Arkangelin rata. Liittoutuneitten rahakas sotakaveri USA toimitti jatkuvasti suurin laivasaattuein materiaalia Muurmanskiin. Sitä lähti sieltä eteenpäin Neuvostoliittoon monin pitkin, raskain junakyydein.

Kaukopartiosissit kävivät häiritsemässä toistuvasti Neuvostoliiton elämänlankain monien junain rahtiliikennettä ja rataa vastaan kohdistunein tihutöin. Joitakin kertoja Neuvostoliiton elämänlankaratoja oli paukautettu irtipoikki pitkältä matkalta ja lihavia, raskaita sotamateriaalijunia oli saatu suistettua kiskoilta.

Merkittävä tuhoamisisku oli tehty suomalaississien toimesta Petrovski Jamiin. Siellä oli sijainnut eräs Neuvostoliiton huoltokeskus. Huoltokeskus oli kerrattain tuhottu.

Häirintään liittyvästä käynee esimerkkinä tapaus, jossa ryhmä sissejä oli seikkailut Vienassa. Kyseisellä partiomatkalla sisseillä oli tiedustelun lisäksi ollut tehtävänä siirtää pieni määrä erään syrjäisen pienen vienalaiskylän ihmisiä paikasta toiseen ja jättää heidät sitten sinne uuteen paikkaan ihmetteleen.

Kävelymatkan aikana päälle oli noussut vesisade. Eräs nuorukaississi oli ajatellut olla herrasmies. Hän oli antanut takkinsa erään viluisan näköisen karjalaismummon harteille. Eromispaikassa hän oli alkanut kieltä taitamattomana nätisti nyiskelemään takkiaan mummon harteilta. Karjalaismummo oli kellahtanut selälleen ja alkanut kääriskellä kolttunsa helmoja ylöspäin. Paluumatkalla kohteesta oli kauan aikaa muistutettu ja kiusattu onnetonta sissiä sangen iäkkäästä morsiammesta!

Sitä mitalia jäi puuttumaan

Tyrnävän veteraanikirjassa on viime sodissa mukana olleitten kuvia. Siellä on monien joukossa esimerkiksi myös veteraanit: Pasanen, Markus ja Tjäder. Olavi Pasanen ja Olavi Markus muistelivat Iikka Tjäderin olleen kuin mallisotilaan. Sotilasta kiitettiin ansioistaan. Ne ovat sotilaalle tuhottuja vihollisia ja/tai tuhottua viholliskalustoa.

Tjäderin Iikan muisteltiin olleen myös kaikin puolin kivan, mukavan ja luotettavan aseveljen. Olavit olivat sitä mieltä, että liian vaatimattomasti oli Tjäderiä palkittu, kun hänelle oli annettu niitä samoja mitalaleita, joita oli yleensä jaettu miehille kannustus – ja muistomitaleina. Olavien mielestä Iikka Tjäder oli sotilaana ollut paljon yläpuolella tavallisten. Iikan olisi kuulunut saada viime sotien sotilaan arvokkain mitali eli Mannerheimin ristin mitali!

Iikka Tjäder oli ollut samankyläläinen tarinani Olavi Pasasen kanssa. Iikka oli ollut pari vuotta Pasasta vanhempi. Iikka oli menettänyt jatkosodassa vasemman jalkansa polven yläpuolelta. Hänestä oli tullut jalkapuoli sotainvalidi. Sellaisia kohtaloita oli ollut paljon viime sotien seurauksena.

Sissipatajoonan perinnejuhlat

Sissipataljoona 3 oli ollut merkittävä pohjoispohjalainen sotilasosasto. Se perustettin kesäkuussa 1941 Limingassa. Sen perusti Raahen suojeluskuntapiiri. Niinä aikoina asevelvollisuus ja kutsunta-asioita hoitivat suojeluskuntapiirit. Liminka kuului Raahen suojeluskuntapiiriin. Oulussa oli oma Oulun suojeluskuntapiiri.

Siksikin tuon pataljoonan perustaminen oli ollut merkittävä ja näkyvä lakeudella, koska siihen määrättiin noin 1000 miestä harvaanasutulta lakeudelta. Alueitten rajaus, mistä asevelvollisia tuli sissipataljoona 3 ei ollut tiukkarajainen. Sissipataljoona 3 sai jatkosodan aikana miehiä lisää myös muista maakunnista ja suojeluskuntapiireistä.

Sissipatajoona 3. lakkautettiin kesän 1943 aikana. Armeijassamme oli sota-aikana lähes jatkuvasti uudelleenjärjestelyjä. Tuokin alkujaan Limingan lakeuden miesten oma alkuperäinen sissipataljoona liitettiin 15. prikaatin 1. pataljoonaan.

Myöhemmin monet sissipataljoona 3:ssa palveleet alkoivat muistella menneitä. Perustettiin esimerkiksi Sissipataljoona 3 perinneyhdistys. Se on kokoontunut jo kymmeniä vuosia kesäisin perinnejuhlaansa lakeuden kunnissa. Sissipataljoona 3:n perinnepäivään kuuluu nykyisin myös kirkkopyhä.

Tyrnävän uuden ja tilavan nuoriseurantalon, Seurojentalon valmistuttua 1960-luvun alussa. Se vilkastutti entisten sissien ja viime sotiin osallistuneitten sekä vanhoista asioista kiinnostuneitten Sissipataljooona 3:n perinnepäivän vieton kiinnostusta.

Ehkä sodasta vierähtänyt aika saattoi vaikuttaa perinnepäivä kiinnostukseen? Kohta sodan jälkeen monilla oli ollut jokapäiväiseen toimeentuloon liittyviä kiireitä, jotka veivät kaiken ajan. Paljon oli myös sodissa mukana olleita rauhan miehiä, joita ei kiinnostanut rauhan aikana mikään sotaan liittyvä tai sodan muistelu.

Sodan muistelu vaikutti toisten mielestä kuin liian lapselliselta aikuiselle miehelle. Sen nähtiin myös olleen liian usein sotaa, väkivaltaa ja tappamista ihannoivaa. Sotiin liittyy myös kovaa propagandaa. Se on aina ollut asoita tieten tahtoen vääristelevää.

Monien mielestä piti elää rauhan päiviä, kun niitä saatiin elää. Elää saamaamme rauhaa sodissa menettyjen vuosien korvauksena. Niihin eivät kuuluneet esimerkiksi sotaosastojen perinnejuhlat ei sodan, tappamisen ja väkivallan muistelut. Tavallisesti sotavuosien jälkeistä aikaa elettiinkin maaseudulla kovan työnteon merkeissä.

Ei ollut aikaa, ei kiinnostusta sodan muisteluihin. Turhanpäiväisinä ajanhaaskauksina niitä pidettiin kauan. Rahaa ja vapaa-aikaa oli ennen myös vähän. Ei ollut autojakaan, joilla olisi ajeltu juhlimaan veteraanijuhliin.

Hyvin hoidetun suomalaisten ulkopolitiikan ansiosta saimme todellisuudessa elää luottavaisina ja onnellisina rauhan aikaamme. Sitävastoin sotimisten ja propagandan takia oli meiltä poloisilta suomalaisilta mennä rauha sekä valtiollinen itsenäisyys.

Aikanaan kärsimysten, sotamuistojen himmentyessä perinneasioista kiinnostuneita tai sotaveteraanien sukulaisia, tuttavia alkoi osallistua esimerkiksi Limingan lakeuden sissipataljoona 3: n vuotuiseen perinnejuhlaan. Ne olivat olleet vuosituhansien vaihtuessa tai lähellä sitä monina vuosina hyvin suosittuja tapahtumia.

Luonnollisesti entiset kaukopartiomiehet eivät juuri itse enää osallistu esimerkiksi Limingan lakeuden Sissipataljoona 3:n perinnejuhliin. Esimerkiksi vuonna 1920 syntynyt, jos hän eläisi, hän olisi tänään (2018) jo 98 vuotias.

Lähteitä:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Heikki_Nyk%C3%A4nen

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sissipataljoona_3_(jatkosota)

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_III_armeijakunta_(jatkosota)

http://kirjastolinkit.ouka.fi/kaleva/kesa13/sissit.htm

http://vanhahistoria.blogspot.fi/2015/02/kiestingin-kelirikkotaistelut-kevaalla.html

http://kansataisteli.sshs.fi/Tekstit/1962/Kansa_Taisteli_12_1962.pd

https://www.avi.fi/web/avi/-/kuulkaamme-veteraanitarinoita-ennen-kuin-niita-ei-kuule-pohjois-suomi-#.V_thKyQ37IU

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kiehim%C3%A4njoki

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_kaukopartiotoiminta

http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2274199?utm_expid=13459684-4.RRlTebaMRfebWecrdbt9Ow.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.fi%2F

http://www.salonseudunsotaveteraanit.fi/muistelmatlietzen_antero_-_prikaati_15_muistelma.htm

https://fi.wikipedia.org/wiki/Dresdenin_pommitukset

Nykänen, Heikki: Sissisotaa: sissipäällikön muistelmia jatkosodasta ja Lapin sodasta. Helsinki: Alekirja

Lakeuden miesten Sissipataljoona 3:n oleilupaikkoja Uhtualla